Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men i affärs­verk­sam­het — Sek­re­te­ra­re inom häl­so- och sjukvården

Är du intresserad av att utveckla din kompetens som sekreterare inom hälso– och sjukvården? Du som arbetar med kanslist-, assistent- eller sekreteraruppgifter har nu en ypperlig chans att uppdatera och bredda dina kunskaper. Du får möjlighet att utveckla ditt eget arbete, avlägga en yrkesexamen och dokumentera ditt kunnande samt bli mera konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Utbildningen omfattar 150 kompetenspoäng och är beräknad att ta ca 1,5 år. Studierna genomförs via läroavtal. Arbete och studier går hand i hand. Du utvecklar ditt kunnande och ditt arbete som sekreterare.

Utbildningen sker både genom närstudier, eget arbete och personlig coachning  Närstudierna arrangeras vid Optima, Trädgårdsgatan 30.

Uppbyggnad av examen

Yrkesexamen i affärsverksamhet innehåller tre examensdelar. Examensdelar som ingår:

  • Arbe­te inom affärs­verk­sam­het (obli­ga­to­risk)
  • Assi­stent– och sekreterartjänster
  • Sek­re­terar­tjäns­ter inom häl­so- och sjukvården

Dessa delar är förvalda för att motsvara arbetet som sekreterare inom hälso- och sjukvård. Närstudierna är uppbyggda för att utveckla ditt kunnande inom dessa områden. Det slutgiltiga valet av examensdelar fastställs utgående från dina arbetsuppgifter och ditt behov av att utveckla ditt kunnande.

Du visar ditt kunnande och bedöms i yrkesprov i praktiskt arbete på din arbetsplats.

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30,
Jakobstad

Start:  September 2023.


Avgifter:  290€  (moms 0%)

Info och anmälan:

Annakarin Kyheröinen tfn 044 721 5361
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi