Hoppa till innehåll

-

Val­ma

Hand­le­dan­de utbild­ning för grund­läg­gan­de yrkesutbildning

Det finns några lediga studieplatser kvar. Sök via kontinuerlig ansökan genom att fylla i denna blankett.

VALMA-utbildningen förbereder dig för den grundläggande yrkesutbildningen och förbättrar dina möjligheter att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Det är ett studieår fullt av möjligheter då du förbättrar dina studiefärdigheter och testar på olika yrkesutbildningar och arbetsplatser. Varje studerande har ett individuellt studieupplägg.

I utbildningen ingår orientering i yrkesutbildning och grundfärdigheter för arbetslivet, färdigheter inför utbildning som ordnas på en arbetsplats, stärkande av studiefärdigheter, att fungera i samhället och som medborgare, stärkande av delaktighet och praktiska färdigheter och examendelar inom en yrkesinriktad grundexamen.

Efter att ha avklarat 30 kompetenspoäng, kan du påbörja en examensinriktad utbildning. Du bör ha tillräckliga förutsättningar för utbildningen för att utbildningsanordnaren ska kunna erbjuda en studieplats. För läroavtal, bör även en läroavtalsplats/arbetsgivare finnas.

Ifall ditt modersmål inte är svenska, ska du uppvisa ett intyg över att dina språkkunskaper eller göra ett språktest, som motsvarar minst nivå A2.1 enligt den europeiska skalan.

Mål­grup­per­na för Valma-utbildningen

  • Ung­do­mar som behö­ver stär­ka sina för­ut­sätt­ning­ar för stu­di­er samt behö­ver hand­led­ning och stöd vid val av utbild­ning och yrke.
  • Ung­do­mar som av oli­ka anled­ning­ar inte del­tar i någon utbildning.
  • Unga vux­na och vux­na, i syn­ner­het invand­ra­re, som behö­ver för­be­re­da över­gång­en till grund­läg­gan­de yrkesutbildning.
  • Vux­na som byter bransch och har bris­ter i sina för­ut­sätt­ning­ar för yrkesstudier.