Optima

Chaufförer i behov av yrkeskompetensfortbildning

 

Från och med maj 2020 startar OptimaPlus också upp Webbkursverksamhet som en paralellprodukt till traditionella närkurser vid Optima.

 

Bläddra igenom vår kurssida och välj bland utbudet av både webbkurser och traditionella kurser.


Välkommen till vår chaufförssida!

Här hittar du de kurser och utbildningar som är på gång för chaufförerna. Kurskoordinator Kim Vikström och utvecklingskoordinator Stefan Koski berättar mera:

Kim Vikström                                           Stefan Koski
tfn 044 7215 254                                       tfn 044 7215 249
kim.vikstrom@optimaedu.fi                    stefan.koski@optimaedu.fi

 

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE / BUSSCHAUFFÖR 

• Januari 2021 

C-körKort

  • 3.11.2020

cap-dag miljösäkerhet

  • Meddela intresse!

CAP-DAG STRESSHANTERING

• Meddela intresse!

CAP-dag ADR-styckegods, grundkurs

• 22-24.2.2021

cap-Dag aDR-tankTRANSPORT, grundkurs

• 21-22.9 2020

CAP-dag ADR-uppdatering

• 25-27.2.2021

CAP-dag Arbetssäkerhet 

• 18.11.2020

CAP-dag förutseende körning

• Lördag 13.2.2021

CAP-DAG MÅTT OCH VIKTER 

• 23.11.2020

CAP-dag FÖRNYADE Kör och vilotider

• 26.10.2020

CAP-daG CHAUFFÖRENS VÄLMÅENDE 

• Meddela intresse!

CAP-dag NYA TRANSPORTFÖRESKRIFTER, NYHET!

• 25.3.2021

cAP-DAG Trucksäkerhet

• Våren 2021

CAP-DAG VATTENHYGIENPASS

• Meddela intresse!

CAP-DAG PRAKTISK LASTSÄKRING 

• Meddela intresse!

CAP-DAG ADR under frigränserna

• 9.11.2020

CAP-DAG Nöd förstahjälp + primärsläckning, nyhet!

• Våren 2021

VÄGSKYDD 2

•Meddela intresse!

 

 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här