Optima

Hur söka till Optima?

KONTINUERLIG ANSÖKAN TILL YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN, YRKESEXAMEN OCH SPECIALYRKESEXAMEN

Du kan nu även söka vill våra utbildningsprogram när som helst under året. Fyll i ansökan

YRKESUTBILDNING MED KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD,  TELMA,  VALMASP OCH GRUNDEXAMINA SOM GES SOM SPECIALUNDERVISNING

Till den yrkesinriktade specialundervisningen kan du ansöka också ansöka när som helst under året. Fyll i ansökan

GEMENSAM ANSÖKAN

Ansökningstider till utbildningar som inleds hösten 2020 via gemensam ansökan är följande:

  1. Grundläggande yrkesutbildningen 18.2-10.3.2020 (kl. 15:00).
  2. Krävande särskilt stöd (Yrkesutbildning som specialundervisning) 11.3-1.4.2020 (kl. 15:00)
  3. VALMA 19.5-21.7.2020 (kl. 15:00).


Dessa studieplatser söker du via www.studieinfo.fi 

certifikatkurser

Kontakta kurskoordinatorerna Leena Svenlin (044 7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi) och Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

chaufförer

Kontakta kurskoordinator Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) och trafiklärare Stefan Koski (044 7215 249, stefan.koski@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här