Optima

Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Det finns några lediga studieplatser kvar. Sök via kontinuerlig ansökan genom att fylla i
denna blankett.

VALMA-utbildningen förbereder dig för den grundläggande yrkesutbildningen och förbättrar dina möjligheter att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Det är ett studieår fullt av möjligheter då du förbättrar dina studiefärdigheter och testar på olika yrkesutbildningar och arbetsplatser. Varje studerande har ett individuellt studieupplägg.

I utbildningen ingår orientering i yrkesutbildning och grundfärdigheter för arbetslivet, färdigheter inför utbildning som ordnas på en arbetsplats, stärkande av studiefärdigheter, att fungera i samhället och som medborgare, stärkande av delaktighet och praktiska färdigheter och examendelar inom en yrkesinriktad grundexamen.

Efter att ha avklarat 30 kompetenspoäng, kan du påbörja en examensinriktad utbildning. Du bör ha tillräckliga förutsättningar för utbildningen för att utbildningsanordnaren ska kunna erbjuda en studieplats. För läroavtal, bör även en läroavtalsplats/arbetsgivare finnas.

Ifall ditt modersmål inte är svenska, ska du uppvisa ett intyg över att dina språkkunskaper eller göra ett språktest, som motsvarar minst nivå A2.1 enligt den europeiska skalan.

Målgrupperna för Valma-utbildningen

• Ungdomar som behöver stärka sina förutsättningar för studier samt behöver handledning och stöd vid val av utbildning och yrke.
• Ungdomar som av olika anledningar inte deltar i någon utbildning.
• Unga vuxna och vuxna, i synnerhet invandrare, som behöver förbereda övergången till grundläggande yrkesutbildning.
• Vuxna som byter bransch och har brister i sina förutsättningar för yrkesstudier. 


Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Lärare Monica Rosenberg-Söderman
Mobil 044 7215 183
monica.rosenberg-soderman@optimaedu.fi

Studiehandledare Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiesekreterare Anna Kronqvist
Mobil 044 7215 280
anna.kronqvist@optimaedu.fi 

Kurator Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi

Kurator Björn Holm 
Mobil 044 7215 241
bjorn.holm@optimaedu.fi

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här