Optima

OptiCareer Day'21 

(Suomeksi ruotsinkielisen tekstin jälkeen)

PRESENTERA DITT FÖRETAG FÖR FRAMTIDENS ARBETSTAGARE!

I januari 2020 ordnades senaste OptiCareerDay med över 40 företag på företagsmässan och samtliga utbildningsanordnare i Jakobstadsregionen. Vi mötte över 1500 ungdomar både vid Optima och i Campus Allegro.

OptiCareer Day ordnas nu för tredje gången. Denna gång blir det ett helt nytt koncept pga coronapandemin. Även – eller speciellt – i dessa exceptioonella tider, behöver vi lyfta blicken och se framåt. Våra ungdomar behöver få information om vilka utbildnings- och karriärmöjligheter som finns i vår region och få insikt om att detta är en region med framidskraft.

Målsättningen med OptiCareer Day är att väcka ungdomarnas nyfikenhet på regionens näringsliv och att ni skall kunna marknadsföra er som arbetsgivare till intressanta arbetstagare – både yngre och äldre och på längre sikt.

Torsdagen den 28.1.2021 ordnas en livesändning för regionens åttondeklassister och andra och tredje stadiets studerande. Åttondeklassisterna får höra om olika utbildningar och se företagspresentationer. Studerande från andra  stadiets utbildningar och från YH Centria och YH Novia i Jakobstad, kommer att ta del av olika inspirationsföreläsningar och se företagspresentationer. Som moderator fungerar Antti Koivukangas.

Eftersom det i år inte ordnas någon mässa, erbjuder vi ert företag möjlighet att skicka in en kort företagspresentation i videoform. Presentationen skall vara en s.k. ”Elevator Pitch” och får vara högst 60 sekunder lång. Ni kan givetvis ge oss länkar till tidigare gjort material eller producera nytt på egen hand. Färdigt filmmaterial eller länkar kan skickas till lena.nyman@optimaedu.fi.

Om ni inte har eget filmmaterial, så kan vi erbjuda 20 företag att boka en filmning av en företagspresentation för 200€. Filmerna görs av studerande från Yrkeshögskolan Novia inom november. Max 20 företag tas emot i anmälningsordning senast 19.10.2020. 

Filmerna kommer senare att samlas i en portal och finnas tillgänglig för allmänheten.

Vi arrangörer ser fram emot att samarbeta med er kring OptiCareer Day även denna gång och hoppas att vi får träffas live på OptiCareer Day ’22

Anmälan till videoinspelning via denna länk senast 23.10.2020


ESITTELE YRITYKSESI TULEVAISUUDEN TYÖNTEKIJÖILLE!

Tammikuussa 2020 järjestettiin edellinen OptiCareer Day, jonka yritysmessuihin osallistui yli 40 Pietarsaaren seudun yritystä ja kaikki seudun koulutusjärjestäjät. Tapasimme yli 1500 nuorta sekä Optimassa että Campus Allegrossa.

OptiCareer Day järjestetään nyt kolmatta kertaa ja koronan vuoksi konsepti on täysin uusi. Myös – tai varsinkin – näissä poikkeuksellisissa ajoissa, meidän on nostettava katsettamme tulevaisuutta kohti. Nuorisomme tarvitsevat tietoa seutumme hienoista koulutus- ja uramahdollisuuksista sekä Pietarsaaren seudun tulevaisuudenuskosta.

OptiCareer Day:n tavoitteena on herättää nuorten innostusta seudun elin- keinoelämää kohtaan ja antaa teille yrityksille mahdollisuus markkinoida itseänne työnantajana potentiaalisille eri-ikäisille työntekijöille lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Torstaina 28.1.2021 järjestetään livelähetys Pietarsaaren seudun 8-luokkalaisille sekä toisen ja kolmanteen asteen opiskelijoille. 8-luokkalaiset saavat kuulla eri koulutusmahdollisuuksista ja yritysesityksiä. Toisen asteen opiskelijat, Centrian ja Novian (Pietarsaari) opiskelijat saavat osallistua eri inspiraatioluentoihin ja katsoa yritysesityksiä. Tapahtuman juontaa Antti Koivukangas.

Koska tänä vuonna ei järjestetä yritysmessuja, tarjoamme teidän yrityksellenne mahdollisuuden lähettää lyhyen yritysesittelyn videomuodossa. Esityksen muoto on ns. ”hissipuhe”/elevator pitch ja saa olla maksimissaan 60 sekuntia pitkä. Voitte tottakai lähettää meille linkkejä jo olemassa oleviin videoihin tai tuottaa uusia omin voimin. Valmis video tai linkit lähetetään lena.nyman@optimaedu.fi -osoitteeseen.

Jos teillä ei ole videomateriaalia voimme tarjota 20 yritykselle mahdollisuuden tehdä videoesityksen. Videotuotanto maksaa 200 € ja sen toteuttaa Novian opis- kelijat marraskuun sisällä. Enintään 20 yritystä pääsee mukaan ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä Viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.10.2020.

Kaikki videoesitykset tullaan kokoamaan www-sivustolle, joka on kaikille avoin. 

Me odotamme innolla mahdollista yhteistyötä kanssanne koskien OptiCareer Day- tapahtumassa. Toivottavasti saamme tavata IRL OptiCareer Day'22 -tapahtumassa

Ilmoittautuminen videotuotantoon tästä linkistä viimeistään 23.10.2020

 

Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera