Optima

Aktuella certifikatkurser

OptimaPlus Ab, dotterbolag till Optima samkommun, erbjuder kortare, frifinansierade kurser (certifikatkurser, säkerhetsutbildningar eller specialkompetenser)

De kortare kurserna leder inte till en examen men ger dig t.ex. rätten att utföra speciella typer av arbeten. Här under kan du ta del av de certifieringskurser som vi erbjuder. Efter genomgången kurs erhåller du ett personligt kort/pass på de flesta av kurserna.

Kurskoordinatorerna Leena Svenlin eller Kim Vikström ger mer information.

Kim Vikström
Tfn 044 7215 254
kim.vikstrom@optimaedu.fi

Leena Svenlin                                        
Tfn 044 7215 266                                                
leena.svenlin@optimaedu.fi                     

 

Arbetssäkerhet  

• 6.11.2019

Arbetssäkerhet för förmän

• 24.10.2019

Arbetssäkerhet, UTBILDARUTBILDNING

• Våren 2024

ASBESTSANERING NYHET!

• Meddela vid intresse

Badrumsbyggarens fortbildningstillfälle

• Meddela vid intresse

elanläggningar: Ibruktagningsbesiktning

• Meddela vid intresse

ELARBETSSÄKERHET FÖR ELFORDON

• Meddela vid intresse

ELARBETSSÄKERHET SFS 6000 

• Meddela vid intresse

Elarbetssäkerhet SFS 6002   

• Våren 2020

Elinstallationsrättigheter, behörighetsklass S2, PREPKURS

Meddela vid intresse

Elinstallationsrättigheter S2, TENTAMEN

Meddela vid intresse

FÖRSTAHANDSSLÄCKNING as1     

• Meddela vid intresse

första hjälpen - Fhj i, grundkurs    

• 8.10 & 11.10.2019

första hjälpen - Livräddande

• 22.10.2019 och 19.11.2019

FÖRSTA HJÄLPEN - elinriktning

• Meddela vid intresse

HANDLEDNING I ELSÄKERHET    

• Meddela vid intresse

HYGIENKOMPETENSKURS

• Meddela vid intresse

Hygienkompetenstest

• 30.10.2019 och 19.11.2019

Serveringspass, test

• 19.11.2019

Säkerhetskurs i heta arbeten

• 10.10.2019, 30.10.2019 och 18.11.2019

Svetsning av plaströr  Nyhet!

• 14-18.10.2019

vattenisolering, personcertifikat

• Våren 2020

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här