Optima

Gemensam ansökan

Ansökningstiden för yrkes- och gymnasieutbildning som börjar hösten 2021 är följande:

  1. Grundläggande yrkesutbildningen våren 2021
  2. Krävande särskilt stöd (Yrkesutbildning som specialundervisning) våren 2021
  3. VALMA våren-sommaren 2021


Eventuella lediga studieplatser efter gemensam ansökan läggs ut till kontinuerlig ansökan.

Länk till våra utbildningar


Språkprov

Du blir kallad till språkprov, ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller om du har avlagt examen utomlands. Språkprov hålls kontinuerligt vid Optima, Trädgårdsgatan 30. I språkprovet ingår läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse, muntlig kommunikation (intervju).

Ansökan via antagning enligt prövning

Söker du enligt prövning bör du sända intyg över det du hänvisar till (läkarintyg, olika utlåtanden, betygskopior mm) i samband med din ansökan  till Optima. Du blir kallad för en prövningsdiskussion till Optima.

Orsaker till antagning enligt prövning kan vara: inlärningssvårigheter, sociala skäl, avsaknad av skolbetyg eller svårigheter att jämföra betygen (om du söker med ett utländskt betyg) eller otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen.

Optima / Studietorget
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter och information om antagning

Ansvarig koordinator för antagning och studier
Sanna Björkell-Käldström
tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här