Optima

Utbildningslinjer

I tider av centraliseringsiver är det viktigt att kunna se den enskilda studerande och därför håller vi fortfarande kvar många små enheter. Vår uppgift är att betjäna hela Svenskfinland och därför har vi enheter i Nyland, Åboland och Österbotten. Vårt koncept med att ordna utbildning på de orter där behov finns har hittills fungerat väl. Det är nämligen viktigt att förankra verksamheten i lokalsamhället och att kunna integrera verksamheten med omgivningens olika stödtjänster. För de som har grava funktionshinder är också avstånden i Svenskfinland långa och obekväma.

På hus- och hemservice och bilservice i Jakobstad samt fastighetslinjen i Vasa ordnas all undervisning som smågruppsundervisning. På hus- och hemservice kan den studerande avlägga hela grundexamen för lokalvårdare eller delar av examen enligt studerandens förmåga. På bilservice och fastighetsskötare finns på motsvarande sätt möjlighet att avlägga delar av grundexamen inom bilbranschen respektive grundexamen inom lantbruksbranschen, dock inte en hel grundexamen. Fokus inom yrkesträningsundervisningen finns på träning inför arbetslivet. Förutom den yrkesinriktade träningen är målet med utbildningen även att stärka de studerandes sociala färdigheter och självständighet i vardagen.

Optimas Telma-utbildningar (Jakobstad, Vasa, Pargas, Helsingfors och Borgå) är främst inriktad på undervisning för studerande med stora svårigheter som påverkar deras inlärningsförmåga. Målet med studierna är att den studerande skall få beredskap för arbete inom olika slag av dagverksamhet samt att den studerande skall kunna bo så självständigt som möjligt på någon typ av boende.

För studerande inom Optimas specialundervisning finns en så kallad utbildningsgaranti. Det innebär att de studerande som har ett så stort behov av särskilt stöd att det medför svårigheter att efter avslutade studier hitta en arbetsplats, får hjälp med det från skolan.

Utbildningsguide 2020-21 (pdf):

Läs mera på sidorna för respektive utbildningslinje eller i vår utbildningsguide.

Till yrkestubildning med krävande särskilt stöd som börjar hösten 2020, söker du via www.studieinfo.fi 11.3-1.4.2020. Har du frågor, kontakta Kristina Kullas-Norrgård, tfn 044 7215 616 eller e-post studietorget@optimaedu.fi.

"För en ledare är det gott att vara omgiven av sådana goda medarbetare som jag har. Min roll är att tillsammans med de anställda skapa en god miljö för inlärning, ge möjlighet för personalen att utvecklas och erbjuda alla våra studerande bästa möjliga växtmöjligheter."
tidigare rektor SIXTEN SNELLMAN

Kontaktuppgifter

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård (Jakobstad, Nykarleby, Vasa)
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi


Teamledare Petra Kaske (Pargas, Helsingfors, Borgå)
Mobil 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här