Optima

Studerandevården

Studerandevårdens syfte är att skapa en trygg och sund studiemiljö, att främja samhörigheten och trivseln vid Optima. All personal är delaktig i det förebyggande arbetet för att främja studerandes välmående och förebygga studieavbrott.

Optima har en studerandevårdsplan (pdf) för gemensam och individuellt inriktad studerandevård. Studerandevården sköts av både skolhälsovårdare och kuratorer.

Hälsovårdaren gör hälsogranskningar på samtliga nya studerande, hon har mottagning för studerande och ger stöd och hjälp i frågor som rör hälso- och sjukvård. Lättare sjukvård kan skötas på mottagningen. Social- och hälsovårdsverket ordnar läkargranskning för alla andra årets studerande.

Kuratorn stöder och hjälper studerande att få en bra balans i det dagliga livet. Hon/han finns till för studerandena i frågor som gäller identitet, utveckling, relationer, motivation och trivsel samt vid olika kriser. Kuratorn fungerar vid behov som en kontaktlänk mellan hem och skola.

Hälsovårdare Britt-Marie "Mia" Strandvall
tfn 050 4460 046
Trädgårdsgatan må-to kl. 8-16; fr kl. 8-14

Hälsovårdare Ida Sandin
tfn 050 4397 493
Lannäslund to kl. 8-16

Kurator Björn Holm
tfn 044 7215 241
Trädgårdsgatan: må, ti, on kl. 8-16; fr kl. 8-14
Lannäslund: to kl. 8-16

Kurator Erika Willman
tfn 044 7215 291
Trädgårdsgatan 

Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd 
Jakobstad, Nykarleby

Kurator Emma Sundqvist
tfn 044 7215 697 

Kurator Nina Söderman
tfn 044 7215 310

 

Lunchmeny

Läs mer

Studiesociala förmåner

Till blanketten