Optima

Uppdrag och vision

Optimas uppdrag är att:

  1. förbättra regionens yrkeskompetens, svara på kompetensbehoven, utveckla arbets- och näringslivet samt främja sysselsättningen.
  2. erbjuda flexibla och effektiva utbildningar som främjar avläggandet av examina och examensdelar.
  3. ge möjlighet att påvisa yrkeskompetens oberoende av hur den förvärvats.
  4. lära ut färdigheter för företagande och upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan.
  5. ordna utbildningar för studerande i behov av krävande särskilt stöd.
  6. stöda livslångt lärande och yrkesutveckling samt studerandenas utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar.


Vision 2025

  1. Optima är med och gör regionen till den mest välmående och framgångsrika i landet.
  2. Optima erbjuder dig rätt individuell kompetens för dagens och framtidens arbetsliv.
  3. Optima är en växande utbildare under ständig utveckling.

Sök till Optima

Läs mera

Utbildningar för vuxna

Läs mera