Optima

 

Info om Optima

Optima samkommuns ägarkommuner är Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vörå. Samkommunen ordnar via sin utbildningsenhet Optima yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet.

Vi verkar i första hand i Jakobstadsregionen men genom den yrkesinriktade specialundervisningen finns vi i hela Svenskfinland. Våra adresser är:

 1. Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
 2. Lannäslund 1, Jakobstad
 3. Åminnevägen 2A, Nykarleby. Specialundervisningens övriga verksamhetspunkter finns i Jakobstad, Pargas, Vasa, Helsingfors och Borgå.


Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga, men en linje inom den grundläggande yrkesutbildningen och delar av vuxenutbildningen är finskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten

Optima har ca 1100 studerande inom ungdomsutbildningen. Vuxenutbildningen har på årsbasis ungefär 300 läroavtalsstuderande, 100 personer i arbetskraftspolitisk utbildning samt 3000 personer i kursverksamheten. Vi har idag ca 240 anställda.

FO-nummer: 0796234-1

Uppdrag och vision

Optimas uppdrag är att:

 1. förbättra regionens yrkeskompetens, svara på kompetensbehoven, utveckla arbets- och näringslivet samt främja sysselsättningen.
 2. erbjuda flexibla och effektiva utbildningar som främjar avläggandet av examina och examensdelar.
 3. ge möjlighet att påvisa yrkeskompetens oberoende av hur den förvärvats.
 4. lära ut färdigheter för företagande och upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan.
 5. ordna utbildningar för studerande i behov av krävande särskilt stöd.
 6. stöda livslångt lärande och yrkesutveckling samt studerandenas utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar.


Vision 2025

 1. Optima är med och gör regionen till den mest välmående och framgångsrika i landet.
 2. Optima erbjuder dig rätt individuell kompetens för dagens och framtidens arbetsliv.
 3. Optima är en växande utbildare under ständig utveckling.

Kvalitet

Verksamheten vid Optima styrs av ett kvalitetsledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Mera uppgifter fås av informatör och kvalitetsansvarig Staffan Sunabacka, tfn +358447215279, staffan.sunabacka@optimaedu.fi.

Samkommunens ledande tjänsteinnehavare är:

Direktör Max Gripenberg
Mobil 044 7215 229
max.gripenberg@optimaedu.fi

Organisation

Optima tog i bruk en ny organisationsmodell 1 januari 2018. Förändringarna berör i första hand utbildningsenheten. Utbildningsområdena ska ges ännu bättre förutsättningar att fokusera på utbildning, serviceproduktion och utveckling av dessa. Organisationsmodell.

Faktureringsadress

Optima
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Sök till Optima

Läs mera

Utbildningar för vuxna

Läs mera