Handbok för specialundervisningen

Förord I Optimas Handbok för särskilt stöd beskrivs de centrala principerna för hur det särskild stödet är ordnat inom Optimas grundläggande yrkesutbildning på Trädgårdsgatan och Lannäslund i Jakobstad. Handboken är ämnad att fungera som ett arbetsredskap för Optimas lärare och handledare samt som information till studerande, vårdnadshavare och andra intresserade. Då hand- boken första gången utkom i slutet av 2016 var en utgångspunkt att uppdat- era tidigare strategier för specialundervisningen inom Optima i enlighet med den dåvarande lagen om grundläggande yrkesutbildning och grunden för yrkesinriktad grundexamen. Handboken utarbetades inom projektet Sat- sa & Matcha – den yrkesinriktade specialundervisningen i fokus som finan- sierats av Utbildningsstyrelsen under år 2016. I arbetet har Optimas spe- ciallärare samt en del specialyrkeslärare och yrkeslärare varit involverade. Jakobstad 2.3.2018 Maria Prost koordinerande speciallärare Innehåll Särskilt stöd inom yrkesutbildningen 4 Vem får särskilt stöd? 5 Kartläggning i början av studierna 5 Att känna igen behov av särskilt stöd 5 Personlig utvecklingsplan för kunnandet, PUK 6 Anpassning av bedömning samt avvikelse för krav och mål 6 Förverkligande av särskilt stöd 7 Relationer i lärandesituationen 7 Samarbete kring studerande 7 Inlärningsvänlig undervisning 8 Inlärnings- och användarvänligt digitalt material 8 Differentiering 10 Lärstilar 12 Att lära att lära 13 Självreglerat lärande 13 Metakognition 15 Metakognitiva undervisningsstrategier 15 Samundervisning 17 Handledning och studier som stöder studiefärdigheterna 18 Särskilt stöd enskilt eller i liten grupp 18 Personliga tillämpningar för studerande som behöver särskilt stöd 18 VALMA (Handledande utbildning för yrkesutbildning som specialundervisning 19 Studerande som behöver ett omfattande stöd i studierna 21 Stöd inför och under utbildning som ordnas på arbetsplats 21 Särskilt stöd i samband med yrkesprov 21 Bedömning vid särskilt stöd 22 Bedömningsformer vid särskilt stöd 22 Anpassning vid bedömning 22 Slutord 22 Litteratur 23 Text: Camilla Björk-Åman Bearbetning: Maria Prost Illustrationer: Fanny Penttinen 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwMTA=