Hyppää sisältöön

Alkusam­mu­tus AS1

  • Kurs­sin tavoit­tee­na on antaa riit­tä­vät tai­dot palo­nal­ku­jen sam­mut­ta­mi­seen ja näin vähen­tää tuli­pa­lois­ta aiheu­tu­via vahinkoja.
  • Ymmär­tä­mäl­lä ris­kit ja osaa­mal­la alkusam­mu­tus­tai­dot moni paho­ja seu­rauk­sia aiheut­ta­nut tuli­pa­lo oli­si voi­tu sam­mut­taa alkuunsa.
  • Kurs­si opet­taa myös tun­nis­ta­maan palo­vaa­ran aiheut­ta­jia ja ehkäi­se­mään vaaratilanteita.

Kurssi sisältää sekä tietopuolinen osa että käytännön harjoituksia.

AS1 Alkusammutuskortti on voimassa 5 vuotta.

Koulutusohjelma:

Klo 14:00 – 15.00 Teoria
Klo 15:00 - 15:15 Kahvitauko
Klo 15.15 – 16.00 Sammutusharjoitus


Sammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia.
Koulutettavan alaikäraja on 12 vuotta.

Harjoitus tapahtuu ulkona, joten pukeudu sään ja tuulen mukaan.
Älä käytä helposti syttyviä vaatteita, kuten esim. fleece-vaatteita.

Ajankohta: keväällä 2021

Kouluttaja: John Forslund

Kurssipaikka: Optima, Puutarhakatu 30, Pietarsaari.

Hinta: 50 € + alv. 24 %. Hintaan sisältyy koulutus, koulutusmateriaalia, sammutusharjoitus, turvakortti, kahvia ja kahvileipää.

Ilmoittautuminen: Viimeistään viikko ennen kurssia: OptimaPlus, Leena Svenlin, puh 044 721 5266 tai leena.svenlin@optimaedu.fi.

Peruutus: Osallistuminen voidaan perua viimeistään päivä ennen kurssia. Ilmoittautuneelta, joka ei osallistu perumatta, laskutetaan puolet osallistumismaksusta.