Hyppää sisältöön

Hygie­niao­saa­mis­tes­ti

Paikka: Optima, Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari

Ajankohta: 17.9.2024, klo 16.00 Testi on suomen, ruotsin-, ja englanninkielellä

Testaaja: Liselott Wik / Kaj Viking Wikblom

Suomen terveydensuojelulain (691/2001) 40 §:n mukaan kaikkia elintarvikealan yrityksissä työskenteleviä on opastettava, neuvottava ja tarvittaessa koulutettava elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa. Hygieniaosaaminen on siis lakisääteinen velvoite, joka katsotaan osaksi omavalvontaa sekä terveyden-, suojelulain mukaisissa elintarvikehuoneistoissa että hygienialain mukaisissa laitoksissa.

Materiaali: löytyy verkkopaikalta: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/

Mitä hygie­niao­saa­mi­sel­la tarkoitetaan?

Toiminnanharjoittajan on jatkossa varmistettava siitä, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on tehtäviensä suoritamisen kannalta riittävät perustiedot. Hygieniaosaamiseen sisältyvät seuraavat elintarvikehygienian aihealueet:

  • Mik­ro­bio­lo­gian perusteet
  • Ruo­ka­myr­ky­tyk­set
  • Hygiee­ni­set työskentelytavat
  • Hen­ki­lö­koh­tai­nen hygienia
  • Puh­taan­pi­to
  • Oma­val­von­ta
  • Lain­sää­dän­tö

Hinta: 
55 € + alv 24 % ruotsi, suomi ja englanti.
70 € + alv 24 % venäjänkielellä.
Hintaan sisältyy kortti ja todistus.

Ilmoittautuminen: Viimeistään viikko ennen testitilaisuutta: Leena Svenlin puh. 044 7215 266 tai sähköposti: leena.svenlin(at) optimaedu.fi

Peruutus: Osallistuminen voidaan perua viimeistään testiä edeltävänä päivänä. Ilmoittautuneelta, joka ei osallistu perumatta , laskutetaan puolet osallistumismaksusta.

Osallistujen henkilöllisyys tarkistetaan testin yhteydessä Ruokaviraston määräyksen mukaisesti. Ota mukaan henkilöllisyystodistus, ajokortti tai passi.