Hoppa till innehåll

ADR-styc­ke­gods grundkurs

Kursarrangör: Optima, Trädgårdsgatan 30 68600 Jakobstad

Tidpunkt: 21-23.2.2022 kl. 08:00-16:00

Ubildare: Christian Böhlström

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30

Kursprogram:
Transport av farliga ämnen för interntionell trafik- grundkurs

Klassificering av faligt gods

ansvarsförhållanden

etikettering och märkning

krav på körtillstånd

Målgrupp: Chaufförer som kör yrkesmässig trafik

Målsättning: Öka förarnas yrkesfärdigheter, förbättra trafiksäkerheten och transporternas säkerhet, samt förarnas förutsättning att sköta sin uppgift.

Kursavgift: 510 € + 24 % moms ( innehåller inte tent eller kort)

Anmälning: Kim Vikström tfn. 044 721 5254  kim.vikstrom@optimaedu.fi

https://​webau​to​.fi/​o​p​t​i​m​a​edu