Hoppa till innehåll

Kurser / Certifikatkurser

Arbetssäkerhet
24.04.2024 Arbets­sä­ker­het
Occupational Safety
Arbets­sä­ker­het — Uppdatering
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring av utbild­ar­be­hö­rig­het / TTK
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het för Teamledare
06.06.2024 Di-Iso­cy­a­na­ter
Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don / båtar enligt SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
29.04.2024 Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
Fjörsta hjälp Ensiapu
FHJ 1
Fjörsta hjälp Ensiapu
Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
Grun­der­na i arbetarskyddet
1 2 3