Hoppa till innehåll

Kurser / Certifikatkurser

Arbetssäkerhet
30.08.2023 Arbets­sä­ker­het
Occupational Safety
12.09.2023 Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring, 4 h
Arbetssäkerhet
14.09.2023 Arbets­sä­ker­het för Teamledare
22.09.2023 Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don enligt SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
27.09.2023 Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
Fjörsta hjälp Ensiapu
26.09.2023 FHJ 1
Fjörsta hjälp Ensiapu
31.08.2023 Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
05.10.2023 Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
Grun­der­na i arbetarskyddet
Grund­ut­bild­ning för ord­nings­vak­ter, 40 h
Säkerhet i heta arbeten
Hot Work Safe­ty Card Course
1 2 3