Hoppa till innehåll

Kurser / Certifikatkurser

Arbetssäkerhet
02.11.2021 Arbets­sä­ker­het
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het — utbildarutbildning
Arbetssäkerhet
23.11.2021 Arbets­sä­ker­het för förmän
Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don enligt SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
10.11.2021 Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elin­stal­la­tions­rät­tig­he­ter 2
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elin­stal­la­tions­rät­tig­he­ter 2 Tentamen
Fjörsta hjälp Ensiapu
30.11.2021 FHJ 1
Fjörsta hjälp Ensiapu
FHJ 2
Fjörsta hjälp Ensiapu
28.10.2021 Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
09.11.2021 Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
1 2