Hoppa till innehåll

Kurser / Certifikatkurser

Arbetssäkerhet
10.01.2024 Arbets­sä­ker­het
Arbetssäkerhet
26.01.2024 Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring av utbild­ar­be­hö­rig­het / TTK
Occupational Safety
11.01.2024 Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring, 4 h
Arbetssäkerhet
08.05.2024 Arbets­sä­ker­het för Teamledare
05.12.2023 Di-Iso­cy­a­na­ter
Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don enligt SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
20.02.2024 Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
Fjörsta hjälp Ensiapu
06.02.2024 FHJ 1
Fjörsta hjälp Ensiapu
09.01.2024 Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
Grun­der­na i arbetarskyddet
1 2 3