Hoppa till innehåll

Kurser / Certifikatkurser

Arbetssäkerhet
18.01.2023 Arbets­sä­ker­het
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het för Teamledare
Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don enligt SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
Fjörsta hjälp Ensiapu
17.01.2023 FHJ 1
Fjörsta hjälp Ensiapu
10.01.2023 Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
12.12 & 16.12.2022 Grun­der­na i arbetarskyddet
Säkerhet i heta arbeten
Hot Work Safe­ty Card Course
Hygienkompetenskurs
31.01.2023 Hygi­en­kom­pe­tens­test
Occupational Safety
Occu­pa­tio­nal Safe­ty Card
1 2