Hoppa till innehåll

Kurser / Certifikatkurser

Arbetssäkerhet
01.09.2022 Arbets­sä­ker­het
Arbetssäkerhet
30.11.2022 Arbets­sä­ker­het för förmän
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
27.09.2022 Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
11.10.2022 Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
Fjörsta hjälp Ensiapu
20.09.2022 FHJ 1
Fjörsta hjälp Ensiapu
08.09.2022 Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
Grun­der­na i arbetarskyddet
Hygienkompetenskurs
20.09.2022 Hygi­en­kom­pe­tens­test
Plaströrssvetsning
Plast­rörs­svets­ning
Säkerhet i heta arbeten
25.08.2022 Säker­hets­kurs i heta arbeten
Serveringspass
13.09.2022 Ser­ve­rings­pass, test
1 2