Hoppa till innehåll

Di-Iso­cy­a­na­ter

Grund­kurs i han­te­ring av ämnen som inne­hål­ler Di-Isocyanater

Europeiska unionen har infört en ny begränsning för användningen av produkter som innehåller mer än 0,1 % monomera diisocyanater. Dessa nya regler kommer även att gälla för produkter som polyuretanlim, harts, epoxy, lack, målfärger, tätningsmedel och skum som används i industriell produktion och byggnadsarbete. Likaså med att beakta vid svetsning eller skärbränning av målade metallprodukter samt svetsos. Utsläpp och exponering sker under behandling/torkning av produkten när isocyanater avges.

Från och med 24 augusti 2023 gäller nytt EU-krav på utbildning vid hantering av polyuretan- och polyureaprodukter och alla andra produkter som innehåller mer än 0,1% fria monomerer av di-isocyanater.

Grund­kur­sens innehåll:

Grundkursens innehåll (ca 70 minuter): 

  • Kemikaliedirektiven/EU
  • Di-Iso­cy­a­na­ter­nas klassificering
  • Faro­an­gi­vel­ser REACH och faropiktogram
  • Vad är Di-Isocyanater
  • Vil­ka ris­ker ämnet med­för när en arbe­ta­re han­te­rar och använ­der ämnet/exponeringsvägar
  • När fri­görs Di-Isocyanater
  • SDB = Säker­hets­da­tab­la­det punkt 1–16
  • ASA regi­stre­ring
  • Hur och på vil­ka sätt und­vi­ka exponering
  • Skydds­åt­gär­der

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Pris: 35 €/deltagare

Tidpunkt: 6.6.2024 kl. 10:00

Utbildare: Rolf Dahlin

Information: Kim Vikström 044-7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30

 ANMÄL DIG HÄR (länk)