Hoppa till innehåll

Kurser / Ledarskap - Välmående

1 — Ditt per­son­li­ga ledarskap
2 — Kom­mu­ni­ka­tion som mät­verk­tyg för ledare
3 — Förändringsledarskap
4 — Leda genom konflikt
5 — Stra­te­giskt ledarskap
6 — Indi­vi­du­ell- & Teamcoaching
A — Själv­le­dar­skap samt holis­tiskt välmående
Agilt – mer än bara IT!
B — Stress­han­te­ring och återhämtning
C — Jag som en del av för­ny­el­se och utveckling
Före väg­gen kom­mer emot – före­byg­ga över­be­last­ning och utbränd­het på arbetsplatsen
Semi­na­ri­e­dag — Det nya arbets­li­vet är här!