Hoppa till innehåll

Opti­maPlus Ab

OptimaPlus Ab, som inledde sin verksamhet den 1 januari 2017 fungerar som ett stöd för- och ett komplement till Optima samkommuns yrkesutbildningsverksamhet på en fritt konkurrerande utbildnings- och tjänstemarknad.

Vi vill kunna erbjuda arbetslivet och samhället ett brett och kvalitativt sortiment av kortare så kallade specialkompetenser (certifikatutbildningar och fortbildningar) samt svara mot NTM-centralens och TE-tjänsters behov av ”skräddade” utbildningar inom arbetskraftsutbildningen i Österbotten.

I ett mera öppet Europa hoppas vi kunna vara ett verktyg för utbildningsexport och internationellt utbyte vad gäller ny kunskap, kunskapsflöden och god utbildningspraxis.

Vårt mål är att fungera flexibelt och kostnadseffektivt i samarbetet med Optima samkommun som är moderbolag och ägare av bolaget. Vi vill också fungera som ”arbetslivskännare” och samkommunsresurs i ”trendmonitoring” och prognostisering genom aktiv interaktion och kommunikation med arbetslivet.

Kontakta oss och diskutera vad som passar dig bäst!

Kontakta oss

VD
Kaj Sandvik
044 7215 321
kaj.sandvik@optimaedu.fi

Nyckelkundansvarig
Roland Snellman
0447 215 392
roland.snellman@optimaedu.fi

Kundansvarig
Leena Svenlin
044 7215 266
leena.svenlin@optimaedu.fi

Kundansvarig
Kim Vikström
044 7215 254
kim.vikstrom@optimaedu.fi

Utbildare
John Forslund
044 7215 376
john.forslund@optimaedu.fi

Faktureringsuppgifter:

e-fakturaadress: 003727968257
Operator: OKOYFIHH
Förmedlare: OP Osuuskunta
Från och med 1.1.2023 tar vi i bruk en behandlings- och expeditionsavgift på 4,50 € per faktura.

Saknar du någon kurs eller utbildning? Du kan kontakta oss genom att fylla i detta webformulär: