Hoppa till innehåll

-

Till­gäng­lig­hets­ut­lå­tan­de för opti​ma​e​du​.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för myndigheter vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna WCAG 2.1 på nivå AA senast den 23 september 2020. Största delen av de kritiska A- & AA-kraven uppfylls för närvarande inte i den digitala tjänsten. Denna webbplats publicerades i december 2020 och har utarbetats så, att den uppfyller tillgänglighetskraven.

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan ge respons via responsblanketten nere på sidan.

Vi behandlar respons och frågor under tjänstetid och besvarar dem så snart som möjligt, eller senast inom två veckor. Du kan få svar på ditt meddelande endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Webbplatsen är publicerad 1.12.2020.

Detta utlåtande har upprättats 10.1.2022.

Detta utlåtande uppdaterades senast 18.6.2024.