Hoppa till innehåll

-

Sty­ran­de organ

Samkommunens styrelse

Sammanträden 2021

Onsdag 03.02 kl. 09.00
Torsdag 18.03 kl. 14.00
Torsdag 15.04 kl. 14.00
Torsdag 06.05 kl. 09.00
Onsdag 26.05 kl. 15.00
Onsdag 16.06 kl. 09.00

Samkommunstyrelsens protokoll

  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här.
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här.
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här.

Redogörelse för bindningar

En redogörelse för bindningar som förtroendevalda har gett i enlighet med kommunallagen, hittar du här (pdf). Redogörelsen för bindningarna baseras på anmälningar som personerna själva gör.

Här hittar du en blankett och anvisningar om anmälan om bindningar.

Styrelsen 2019 - 2021

Ordi­na­rie Ersät­ta­re 
Björk­skog AnnasfpSäms­kar Marlenesfp
Englund Ing­ersdpBjörk­man-Lai­ho­rin­ne Mikaelasdp
Koski­nen SamicKuu­se­la Veikkoc
Kou­vo KajsasfpEng­ström Kjellsfp
Kull Bjar­ne (vice ordf.)sdpKronqvist Andre­assdp
Nylund ElinsfpStrang Frejsfp
Snell­man MikaelkdSöder­bac­ka Dianakd
Stor­bac­ka Håkan (ordf.)sfpHol­mäng Johanna sfp
Stor­holm StefansfpHong­ell Susannesfp

Sam­kom­mun­stäm­man

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunstämman.
Samkommunstämman har tio (10) representanter, enligt följande fördelning: Jakobstad 3; Pedersöre 2; Nykarleby 1; Larsmo 1; Kronoby 1; Karleby 1; Vörå 1.
Medlemskommunerna väljer sina representanter/sin representant särskilt till varje samkommunstämma.

Samkommunstämmans sammanträden 2021

Onsdag 26.05 kl. 14.00

Samkommunstämmans protokoll

Protokollen hittar du här.

Revi­sions­nämn­den

Revisionsnämnden 2017-2021

Ordi­na­rie medlemSup­ple­ant
Edström Han­na sfp Zit­ting Han­ne­le sfp
Ekman Bengt (ordf.) sfpStröm — Haka­la Agne­ta sfp
Ken­go Anna sfpHar­ju Kari sfp
Kronqvist Bengt (vice ordf.) sdp Wik­man Mika sdp
Pet­ters­son Roger kdRah­ja Mari­an­ne kd

Revisionsnämndens protokoll

  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här

Per­so­nal­sek­tio­nen

Personalsektionen 2019 - 2021

Ordi­na­rie Ersät­ta­re 
Ste­fan Storholmord­fö­ran­deSami Koski­nen 
Anna Björk­skogvice­ord­fö­ran­deKaj­sa Kouvo 
Ing­er Englund Elin Nylund 

 Personalsektionens protokoll

  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här