Hoppa till innehåll

-

Sty­ran­de organ

Sam­kom­mun­sty­rel­sen

Samkommunstyrelsens sammanträden 2021

Onsdag 15.12 kl. 10.00

Styrelsen 2021-2025

Ordi­na­rieErsät­ta­re
Mari­ka Kjell­man, ordförandeSFPRasmus Mat­tusSFP
Nick­las Gustafs­son, vice ordförandeSDPIng­er EnglundSDP
Gre­ger ForsblomSFPBar­bro SandvikSFP
Cari­ta HägerSFPFrej StrangSFP
Mikael Snell­manKDDia­na SöderbackaKD
Sami Koski­nenCMin­na IngramC
Camil­la WikmanSFPAnne-Mie Ran­taSFP
Jor­ma MalinenSfinnJohn­ny MyllymäkiSfinn
Mar­le­ne SämskarSFPJan-Anders Fager­hedSFP
Kom­mun­re­pre­sen­tan­ter med när­va­ro- och yttranderätt
Anne-Mie Ran­ta SFPMalin Åmin­ne SFP
Göran Back­manSFPAnna-Lena KrooksSFP

Samkommunstyrelsens protokoll

  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här.
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här.
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här.

Redogörelse för bindningar

En redogörelse för bindningar som förtroendevalda har gett i enlighet med kommunallagen, hittar du här. Redogörelsen för bindningarna baseras på anmälningar som personerna själva gör.

Här hittar du en blankett och anvisningar om anmälan om bindningar.

Samkommunstämman

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunstämman.
Samkommunstämman har tio (10) representanter, enligt följande fördelning: Jakobstad 3; Pedersöre 2; Nykarleby 1; Larsmo 1; Kronoby 1; Karleby 1; Vörå 1.
Medlemskommunerna väljer sina representanter/sin representant särskilt till varje samkommunstämma.

Samkommunstämmans sammanträden 2021

Onsdag 15.12 kl. 9.00

Samkommunstämmans protokoll

Protokollen hittar du här.

Revi­sions­nämn­den

Samkommunstämman väljer ny revisionsnämnd vid mötet 8.9.2021.

Revisionsnämnden 2021-2025

Ordi­na­rie medlemSup­ple­ant
Ste­fan Högnab­ba, ordförandeAnn-Marie Gran­holm
Mari­na Muuk­ko­nen, vice ordförandeChris­ter Fors
Elin Här­mäläAndre­as Kronqvist
Fred­rik BackHan­ne­le Zitting
Roger Pet­ters­sonJohan­nes Sundqvist

Revisionsnämndens protokoll

  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här

Per­so­nal­sek­tio­nen

Personalsektionen 2021-2025

 Personalsektionens protokoll

Ordi­na­rie Ersät­ta­re 
Gre­ger Fors­blom, ordförandeMar­le­ne Sämskar 
Mikael Snell­man, vice ordförandeDia­na Söderbacka 
Cari­ta Häger Frej Strang 
  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här