Hoppa till innehåll

-

Sty­ran­de organ

Samkommunens styrelse

Sammanträden 2021

Onsdag 16.06 kl. 09.00. Föredragningslista.

Samkommunstyrelsens protokoll

  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här.
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här.
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här.

Redogörelse för bindningar

En redogörelse för bindningar som förtroendevalda har gett i enlighet med kommunallagen, hittar du här (pdf). Redogörelsen för bindningarna baseras på anmälningar som personerna själva gör.

Här hittar du en blankett och anvisningar om anmälan om bindningar.

Styrelsen 2019 - 2021

Ordi­na­rie Ersät­ta­re 
Björk­skog AnnasfpSäms­kar Marlenesfp
Englund Ing­ersdpBjörk­man-Lai­ho­rin­ne Mikaelasdp
Koski­nen SamicKuu­se­la Veikkoc
Kou­vo KajsasfpEng­ström Kjellsfp
Kull Bjar­ne (vice ordf.)sdpKronqvist Andre­assdp
Nylund ElinsfpStrang Frejsfp
Snell­man MikaelkdSöder­bac­ka Dianakd
Stor­bac­ka Håkan (ordf.)sfpHol­mäng Johanna sfp
Stor­holm StefansfpHong­ell Susannesfp

Sam­kom­mun­stäm­man

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunstämman.
Samkommunstämman har tio (10) representanter, enligt följande fördelning: Jakobstad 3; Pedersöre 2; Nykarleby 1; Larsmo 1; Kronoby 1; Karleby 1; Vörå 1.
Medlemskommunerna väljer sina representanter/sin representant särskilt till varje samkommunstämma.

Samkommunstämmans sammanträden 2021

Samkommunstämmans protokoll

Protokollen hittar du här.

Revi­sions­nämn­den

Revisionsnämnden 2017-2021

Ordi­na­rie medlemSup­ple­ant
Edström Han­na sfp Zit­ting Han­ne­le sfp
Ekman Bengt (ordf.) sfpStröm — Haka­la Agne­ta sfp
Ken­go Anna sfpHar­ju Kari sfp
Kronqvist Bengt (vice ordf.) sdp Wik­man Mika sdp
Pet­ters­son Roger kdRah­ja Mari­an­ne kd

Revisionsnämndens protokoll

  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här

Per­so­nal­sek­tio­nen

Personalsektionen 2019 - 2021

Ordi­na­rie Ersät­ta­re 
Ste­fan Storholmord­fö­ran­deSami Koski­nen 
Anna Björk­skogvice­ord­fö­ran­deKaj­sa Kouvo 
Ing­er Englund Elin Nylund 

 Personalsektionens protokoll

  • Pro­to­koll från 2021 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2020 hit­tar du här
  • Pro­to­koll från 2019 hit­tar du här