Hoppa till innehåll

-

Tjäns­te­in­ne­havar­be­slut — Viranhaltijapäätökset

Beslut som fattas av samkommunens tjänsteinnehavare och i vilka ändring kan sökas med stöd av kommunallagen publiceras här. I besluten kan ingå bilagor som inte publiceras på webben. Bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter publiceras inte på webben.

Täällä julkaistaan ​​kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin voidaan hakea muutoksia kuntalain tuella. Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkossa. Verkossa ei julkaista liitteitä, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja tai tietoja, jotka julkaistaessa voivat vaarantaa jonkun yksityisyyden tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuksia.

Direk­tör

Val av medarbetare till ekonomiförvaltningen, 14.9.2023

För­valt­nings­chef

Rek­tor för lärande

Rek­tor för utbildningstjänster

Fas­tig­hets­chef