Hoppa till innehåll

-

Tjäns­te­in­ne­havar­be­slut

Beslut som fattas av samkommunens tjänsteinnehavare och i vilka ändring kan sökas med stöd av kommunallagen publiceras här. I besluten kan ingå bilagor som inte publiceras på webben. Bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter publiceras inte på webben.