Hoppa till innehåll

-

Rör­mon­tör

Grun­dex­a­men i husteknik

Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad

Har du ett brett intresse för tekniska, energieffektiva och miljövänliga lösningar samt tycker om att lösa problem, då kan jobbet som rörmontör passa dig. En rörmontör jobbar med fastigheternas husteknik, dvs vatten och avloppssystem, värmesystem, ventilation och kyla. Under studierna får du bland annat lära dig installera olika värme-, vatten- och avloppssystem samt att svetsa.

Utöver det kan du välja att studera olika spetskompetenser såsom jordvärme och solenergilösningar, installation av kommunalteknik samt mätningar och inregleringar av värme och ventilationssystem. En rörmontör möter ofta kunder i sin vardag, så det är bra om du är social och trivs med människor. 

Efter utbildningen kan du jobba med nyinstallationer eller service och underhåll inom VVS-branschen. Du kan också studera vidare vid t.ex. yrkeshögskola eller universitet eller specialisera dig via yrkes- eller specialyrkesexamen.

Efter examen kan du

  • job­ba på exem­pel­vis VVS-före­tag, med fas­tig­he­ter, inom indu­strin, inom båt­bran­schen eller vid kom­mu­ner­nas tek­nis­ka verk
  • spe­ci­a­li­se­ra dig inom branschen
  • star­ta eget företag
  • stu­de­ra vida­re vid t.ex. yrkes­hög­sko­la eller uni­ver­si­tet eller spe­ci­a­li­se­ra dig via yrkes- eller specialyrkesexamen.

Läs mer om VVS-yrket via denna länk

Lär dig till­sam­mans med andra

"En nyutbildad rörmontör behöver inte kunna allting genast, du får fråga om det är något du är osäker på. Det viktiga är att visa intresse för sitt arbete och vara nyfiken på ny teknik och nya material. Möt kunderna med respekt och bemöda dig om att erbjuda dem den service de behöver och kräver. Visa också respekt för dina arbetskamrater och för de kunskaper och färdigheter, som de har. Dra nytta av den feedback som dina arbetskamrater ger dig, tillsammans lär vi oss mer hela tiden."

JIM LÖNNQVIST
VVS-montör, Caverion, Jakobstad

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Maria Sirén
Mobil 044 7215 339
maria.siren@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi 

Studiekoordinator
Daniela Ilk (Läroavtal)
Mobil 044 7215 417
daniela.ilk@optimaedu.fi

Studiesekreterare
Linda Lindgren
Telefon 044 7215 257
linda.lindgren@optimaedu.fi 

Speciallärare
Tobias Nybäck
Mobil 0447 215 224
tobias.nyback@optimaedu.fi

Kurator
Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi