Hoppa till innehåll

-

Rör­mon­tör

Grun­dex­a­men i husteknik

Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad

Har du ett brett intresse för tekniska, energieffektiva och miljövänliga lösningar samt tycker om att lösa problem, då kan jobbet som rörmontör passa dig. En rörmontör jobbar med fastigheternas husteknik, dvs vatten och avloppssystem, värmesystem, ventilation och kyla. Under studierna får du bland annat lära dig installera olika värme-, vatten- och avloppssystem samt att svetsa.

Utöver det kan du välja att studera olika spetskompetenser såsom jordvärme och solenergilösningar, installation av kommunalteknik samt mätningar och inregleringar av värme och ventilationssystem. En rörmontör möter ofta kunder i sin vardag, så det är bra om du är social och trivs med människor. 

Efter utbildningen kan du jobba med nyinstallationer eller service och underhåll inom VVS-branschen. Du kan också studera vidare vid t.ex. yrkeshögskola eller universitet eller specialisera dig via yrkes- eller specialyrkesexamen.

Efter examen kan du

  • job­ba på exem­pel­vis VVS-före­tag, med fas­tig­he­ter, inom indu­strin, inom båt­bran­schen eller vid kom­mu­ner­nas tek­nis­ka verk
  • spe­ci­a­li­se­ra dig inom branschen
  • star­ta eget företag
  • stu­de­ra vida­re vid t.ex. yrkes­hög­sko­la eller uni­ver­si­tet eller spe­ci­a­li­se­ra dig via yrkes- eller specialyrkesexamen.

Läs mer om VVS-yrket via denna länk

Lär dig till­sam­mans med andra

"Rörmontörsyrket är ett mångsidigt arbete där både det tekniska kunnandet, självständighet och möten med kunder har centrala roller."

JOHAN BJÖRNVIK
VD, Rörman Ab, Jakobstad

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Maria Sirén
Mobil 044 7215 339
maria.siren@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi 

Studiesekreterare
Linda Lindgren
Telefon 044 7215 257
linda.lindgren@optimaedu.fi 

Kurator
Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi

Speciallärare
Tobias Nybäck
Mobil 0447 215 224
tobias.nyback@optimaedu.fi