Hoppa till innehåll

-

Natio­nell arbetslivsrespons

Genom att ge respons utvecklar du utbildningens kvalitet.

Arbetsplatsens och företagens växlande kompetensbehov kan lösas i samarbete med utbildningsanordnaren. Utveckling av kunnande förbättrar branschens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Därför vill vi lyssna in arbetsplatshandledares och företagsrepresentanters erfarenheter av det handledningsarbetet och samarbetet med utbildningsanordnaren. Enkäten för den nationella responsen skickas till alla arbetsplatser som haft studerande på utbildnings- eller läroavtal. Detta förfarande inleddes den 1.7.2021 och gäller endast utbildnings- och läroavtal, som tagit slut efter detta datum.

Förfrågan genomförs av Utbildningsstyrelsen i samarbete med anordnarna av andra stadiets yrkesutbildning.

Responsen följer upp nöjdheten hos arbetslivet och hur väl utbildningsanordnaren lyckats i genomförande av utbildning och samarbete med arbetslivet. Responsen utvärderar inte studerande. Frågorna berör kompanjonskap i vardagen: kundorienterad verksamhet, avtalsprocessen, handledning, stöd och kvalitet.

Resultaten från responsen används i uppföljning och utveckling av kvaliteten i yrkesutbildningen samt utgör grund för en del av anordnarnas finansiering. Svarsresultaten sammanställs anonymt på utbildningsförvaltningens statistiktjänst vipunen.fi.   

Genomförande

Enkät 1 - Arbetsplatshandledarens enkät
Skickas till de ansvariga arbetsplatshandledare som anges i utbildnings- eller läroavtalet, när studerandes arbetlivsperiod slutar. Personen kan vid behov vidarebefordra enkäten till den person som i praktiken har deltagit mer i handledningen av den studerande.  Utbildningsstyrelsen skickar enkäten.

Enkät 2 - Arbetsplatsens enkät
Utbildningsanordnare skickar denna enkät till arbetsgivarens representant två gånger i året med start i januari 2022.

Tack för att Ni handleder studerande på utbildningsavtal och/eller läroavtal!

Tilläggsuppgifter om enkäten:

Staffan Sunabacka, kvalitetskoordinator
Tel. 0447 215 279
e-post: staffan.sunabacka@optimaedu.fi