Hoppa till innehåll

-

Stu­die­bo­stä­der i Jakob­stad och Nykarleby

Stu­die­bo­stä­der­na i Jakobstad

Studerande som beviljats studieplats, är under 18 år och har svårt att dagligen ta sig till och från studieorten, kan ansöka om boendeplats. Rätten till boende förutsätter framgång i studierna.

Optimas egna studiebostäder på Ekovägen i Jakobstad har plats för 79 studeranden. Alla bor i eget rum med toalett och dusch. Rummen är möblerade med säng och bäddmadrass, skrivbord och två stolar samt bokhylla och klädskåp.

Eftersom platserna är begränsade så prioriteras de yngsta, långväga studerandena, alltså de som kommer till oss direkt från högstadiet, då bostäderna delas ut.

Vi har också 10 upphyrda lägenheter med plats för 20 personer vid Bodgärdet. Dessa finns på 400 meters avstånd från Ekovägens bostäder, och i dem bor i första hand långväga studeranden som inte har möjlighet att åka hem över veckosluten.

Vi vill ge våra studerande en trygg boende- och studiemiljö. Någon från personalen finns alltid tillgänglig vid studiebostäderna. Personalen övervakar ordningen men finns också till hands om man behöver en vuxen att vända sig till med praktiska eller mera personliga angelägenheter.

Studiebostädernas personal kan nås på jourtelefonen (0)6 7855 285.

Avgifter

Enligt undervisningsministeriets förordning 811/98 § 22 har den som innehar plats på studiebostäderna och bedriver heltidsstudier inom naturbruk (Optima Lannäslund i Jakobstad) förutom den dagliga skolmåltiden rätt till avgiftsfritt morgonmål.

Karta Ekovägen

Karta Bodgärdet

Rum på Ekovägen
Kök på fjär­de våning­en vid Ekovägen
Gemen­sam­ma utrym­men vid Ekovägen
Gemen­sam­ma utrym­men vid Ekovägen
Fasad, Eko­vä­gen Jakobstad

Jonna Snellman berättar om Optimas studiebostäder i Jakobstad:

Film om Opti­mas stu­die­bo­stä­der i Jakobstad

Elev­hem­men i Nykarleby

Studerandena i Nykarleby har möjlighet att bo i elevhemmet i den vackra åmiljön vid skolan på Åminnevägen eller nära naturen på Hjortrongränd. Vi bjuder på en rik gemenskap tillsammans med andra jämnåriga och ger en stor portion fostran.

Ungdomarna bor i en gruppbostad eller i egen lägenhet. Det är ett stort steg att flytta till elevhemmet, men det hjälper studerandena i deras utvecklingen till större självständighet. Handledande personal finns hela tiden på plats för att hjälpa till med utvecklingen. Det finns alltid någon vuxen att diskutera med.

Studerandena lär sig att bemöta andra med hänsyn och respekt. Vi fostrar till goda rutiner och sätter tydliga gränser. Det finns kompisar att umgås med och fritiden kvällstid fylls med fritidsaktiviteter. Studerandena får också delta i vanliga hemsysslor som ska utföras på elevhemmet, allt i syfte att klara sitt egna boende så självständigt som möjligt när skoltiden är slut. Efter flera år på elevhemmet är det naturligt att flytta till lämpligt boende.

Studerande vid elevhemmen i Nykarleby betalar en måltidsavgift på 170 euro/månad. Ansökan om plats i elevhemmet görs i samband med studieplatsansökan.

Klic­ka på bil­den ovan för att öpp­na Elev­hems­gui­den i pdf-format

"Först känns allting nytt och kanske lite ovant, men med handledarnas hjälp brukar man snabbt börja känna sig hemmastadd.  Handledarna följer eleverna till och från skolan de första dagarna tills skolvägen blir bekant. Trygghet är viktigt för att kunna lära sig nya saker. Efter skoldagen är eleverna med och sköter en del vardagssysslor som städning, diskning och bykning vid elevhemmet. Det är roligt med olika fritidshobbyn och att få och umgås med nya vänner."
HANDLEDARNA PÅ ELEVHEMMEN

Åminnevägens elevhem
Åminnevägen 2
66900 Nykarleby
Tfn . 050 3001136
Karta

Hjortrongränds elevhem
Hjortrongränd
66900 Nykarleby
Tfn 050 3001071
Karta