Hoppa till innehåll

-

Kon­ti­nu­er­lig ansökan

Du som har en yrkesinriktad grundexamen från tidigare eller saknar examen från andra stadiet, kan söka kontinuerligt till oss under året. Du som har en studentexamen och/eller gymnasiets avgångsbetyg, söker studieplats hos oss via kontinuerlig ansökan. Vi kontaktar dig därefter för en närmare kartläggning, där vi diskuterar dina förutsättningar för studier. Observera att du i samband med ansökan skall bifoga betyg och arbetsintyg. Detta gör du antingen direkt genom att ladda upp dem via elektronisk ansökan, alternativt skicka dem per post till: Optima studietorget, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. 

Lediga studieplatser hösten 2021 finns inom följande branscher: 

Grundexamen i affärsverksamhet; merkonom
Grundexamen i hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog
Grundexamen inom livsmedelsbranschen, bagare-konditor
Grundexamen inom byggnadsbranschen, husbyggare
Grundexamen inom husteknik; rörmontör
Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik, datanätsinstallatör
Grundexamen inom konstindustrin, artesan interiör
Grundexamen inom lantbruksbranschen; djurskötare
Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik; verkstadsmekaniker, plåtslagare-svetsare
Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock
Grundexamen inom textil- och modebranschen, modeassistent
Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning/Barnledare *)
Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning/Ledare för ungdomar och gemenskaper *)

Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Du kan söka till dessa studieplatser via kontinuerlig ansökan, genom att fylla i ansökningsblanketten nedan. Vi kontaktar sökande för antingen tex WhatsApp-diskussion eller möte.

*) Sökande till grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kallas till inträdes- och lämplighetsprov.


Du kan studera både via utbildningsavtal (sker via närstudier och lärande i arbetslivet) eller läroavtal (förutsätter arbetsplats).

Språk­prov

Ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller har avlagt examen utomlands, blir du kallad till ett språkprov. Tidpunkt för språkprovet meddelas direkt till den sökande och hålls vid Optima, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad. I språkprovet ingår läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse, muntlig kommunikation. 

Tilläggs­in­fo

Om du har frågor, kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tel. 044 7888 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi