Hoppa till innehåll

-

Kon­ti­nu­er­lig ansökan

Du som har en yrkesinriktad grundexamen från tidigare eller saknar examen från andra stadiet, kan söka kontinuerligt till oss under året. Du som har en studentexamen och/eller gymnasiets avgångsbetyg, söker studieplats hos oss via kontinuerlig ansökan. Vi kontaktar dig därefter för en närmare kartläggning, där vi diskuterar dina förutsättningar för studier. Observera att du i samband med ansökan skall bifoga betyg och arbetsintyg. Detta gör du antingen direkt genom att ladda upp dem via elektronisk ansökan, alternativt skicka dem per post till: Optima studietorget, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. 


Du kan studera både via utbildningsavtal (sker via närstudier och lärande i arbetslivet) eller läroavtal (förutsätter arbetsplats).

Språk­prov

Ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller har avlagt examen utomlands, blir du kallad till ett språkprov. Tidpunkt för språkprovet meddelas direkt till den sökande och hålls vid Optima, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad. I språkprovet ingår läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse, muntlig kommunikation. 

Tilläggs­in­fo

Om du har frågor, kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tel. 044 7888 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi