Hoppa till innehåll

-

Kon­ti­nu­er­lig ansökan

Du kan söka kontinuerligt till Optima under hela läsåret. Vi antar nya studerande i mån av lediga studieplatser (OBS! Läroavtalsutbildning är inte beroende av lediga studieplatser). Lediga studieplatser hittar du via denna länk.

Du kan söka kontinuerligt om du:

  • har en grun­dex­a­men från förut
  • har stu­dentex­a­men eller gym­na­si­ets avgångsbetyg
  • är inskri­ven vid en läro­an­stalt för and­ra sta­di­et och öns­kar byta utbildning
  • inte har en exa­men från and­ra sta­di­et och sak­nar studieplats
  • har en arbets­plats och vill avläg­ga utbild­ning via läroavtal

Alla sökande kontaktas för intervju och eventuellt en utbildningsprövning. I samband med kartläggningen fastställs tidpunkt för studiestart.

Till din ansökan skall du bifoga betyg och eventuella arbetsintyg. Detta gör du antingen direkt genom att ladda upp dem via den elektroniska ansökan, alternativt skickar dem per post till: Optima studietorget, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.

Språkprov

Ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller har avlagt examen utomlands, blir du kallad till ett språkprov. Tidpunkt för språkprovet meddelas direkt till den sökande och hålls vid Optima, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad. I språkprovet ingår läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse, muntlig kommunikation. 

Erkännande av kunnande och studiernas längd

Studietiden för utbildningen beräknas ta 2 - 3 år. Detta kan variera beroende av individuella lösningar, möjlighet till läroavtal samt tidigare studier.

Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen eller om du har avlagda kurser från gymnasiet, har du möjlighet att direkt få erkänt delar av de gemensamma examensdelarna. Eventuellt behöver du göra ett kompetenstest i respektive delområde.

Man kan även erkänna en yrkesinriktad examensdel från annan bransch till ett värde av 15 kompetenspoäng, eller gymnasiestudier till ett värde av 15 – 25 kompetenspoäng. Även i detta fall avgörs erkännandet från fall till fall utgående från bransch och ålder på examensbetyg.

Tilläggsinfo

Lise-Lotte Seymour, studiekoordinator
tel. 044 7215 260
e-post lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Sanna Björkell-Käldström, ansvarig koordinator för antagning och studier
tel. 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi