Hoppa till innehåll

-

Fas­tig­hets­skö­ta­re sp — Nykarleby

Optima, Åminnevägen 2 A, Nykarleby

Grun­dex­a­men inom ren­gö­rings- och fas­tig­hets­bran­schen (fas­tig­hets­sköt­sel) 180 kp

Fastighetsskötarutbildningen passar för dig som trivs med praktiskt arbete både inomhus och utomhus. Du får lära dig skötsel av uteområden, enklare bygg- och reparationsarbeten samt hantering av verktyg och maskiner. I studierna ingår även olika kundarbeten såsom rengöring av fordon, fastighetsskötsel och mindre byggprojekt.

Utbildningen är övervägande praktisk och du kan studera på den nivå som är den rätta för just dig. Du får också studera bland annat modersmål, matematik, språk och kunnande om samhälle och arbetsliv. Målen är yrkeskunskap, personlig mognad och sund självkänsla. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp. Studierna består av 180 kompetenspoäng av vilka en del genomförs i form av utbildningsavtal på olika arbetsplatser. Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till. Du avlägger grundexamen, delar av grundexamen eller får betyg på kunnande.

Efter studierna

Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid gällande arbete, tryggt boende och meningsfull fritid efter utbildningen. Genom att delar av utbildningen sker genom utbildningsavtal på olika arbetsplatser prövar vi fram lämpliga arbetsmöjligheter enligt dina förutsättningar inom fastighetsskötsel eller andra för dig lämpliga branscher. Genom denna helhetssyn vill vi erbjuda dig en god livskvalitet.

MED PASSION FÖR TRYGG OMGIVNING

”Stundars museum i Solf, Korsholm, är ett av landets största friluftsmuseer. Våra besökare vill njuta av ett äkta och välskött område som skall vara tryggt för både barn och vuxna att leka och vistas på. Därför är det viktigt att vår park med rabatter, träd och grönområden är i representativt skick.  Vi är glada och tacksamma för den yrkeskunniga hjälp vi får av Optimas studerande och lärare som röjer sly, avverkar träd och ibland hjälper till med övriga fastighetsskötseluppgifter.”

GUNILLA SAND
Verksamhetsledare, Stundars, Korsholm

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi