Hoppa till innehåll

-

Opti­mas histo­ria i korthet

(Foto från Handelsskolan i Jakobstad, årskurs 1956 på Choraeusgatan 14 i Jakobstad)

1959 grundades kommunalförbundet Yrkesskolan i Jakobstad av kommunerna Esse, Gamlakarleby, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Purmo.

1960 kom sex andra kommuner med i kommunalförbundet: Jeppo, Karleby, Kronoby, Nedervetil, Nykarleby landskommun och Terjärv.

1962 inledde Yrkesskolan i Jakobstad sin verksamhet med 52 elever och avdelningar för metall, el och sömnad.

1979 tog kommunalförbundet hand om Lannäslunds lantbruksskolor i Jakobstad.

1983 blev Yrkesskolan i Jakobstad Finlands största allmänna svenskspråkiga yrkesskola med 339 elever.

1984 anslöts Terjärv Hemslöjdskola till kommunalförbundet.

1989 ändrades kommunalförbundets namn Yrkesskolan i Jakobstad till Norra Svenska Österbottens Yrkesläroanstalter kommunalförbund.

1990 anslöts Yrkesträningsskolan i Nykarleby till kommunalförbundet.

1993 blev kommunalförbundet en samkommun och namnet ändrades till Norra Svenska Österbottens Yrkesläroanstalter samkommun.

2001 tog samkommunen över Jakobstads Handelsläroverk‐Pälsläroverk av staden Jakobstad.

2003 ändrades samkommunens namn igen. Det nya namnet är Optima.

2009 gjordes en organisationsförändring i Optima. De olika enheterna vid Optima bildar därefter en utbildningsenhet, Optima.
Verksamhetspunkterna för den grundläggande yrkesutbildningen var:
• Optima Trädgårdsgatan 30, Jakobstad (tidigare Yrkesskolan Optima och Vuxeninstitutet Optima)
• Optima Paul Hallvars gata 1, Jakobstad (tidigare Handelsinstitutet Optima)
• Optima Lannäslund 1, Jakobstad (tidigare Lannäslundskolan Optima)
• Optima Hagagränd 3, Terjärv, Kronoby (tidigare Hantverksskolan Optima)
Vuxenutbildning och arbetslivstjänster:
• Optima Trädgårdsgatan 30, Jakobstad (tidigare Yrkesskolan Optima och Vuxeninstitutet Optima)
Yrkesinriktade specialundervisningen:
• Optima Åminnevägen 2A, Nykarleby (tidigare Yrkesträningsskolan Optima). Specialundervisningens övriga verksamhetspunkter finns i Jakobstad, Kronoby, Pargas, Vasa, Korsnäs, Raseborg, Helsingfors och Borgå.

2014 flyttade utbildningarna merkonom, datanom och artesan-finsnickare från Paul Hallvars gata i Jakobstad och Hagagränd i Terjärv till Trädgårdsgatan i Jakobstad.

2017
• bildades aktiebolaget OptimaPlus Ab vars verksamhet innefattar fritt finansierad kursverksamhet, arbetskraftspolitisk utbildning och logistik- och transportrelaterade kurser
• ändrades samkommunens högsta beslutande organ, samkommunfullmäktige, till samkommunstämma