Hoppa till innehåll

-

Utbild­nings­ga­ran­ti

För studerande inom Optimas yrkesinriktade specialundervisning finns en så kallad utbildningsgaranti. Utbildningsgarantin betyder att Optima aktivt är med och arbetar för att studerandena ska ha

  • en sys­sel­sätt­ning
  • ett tryggt boende
  • en menings­full fri­tid efter utbildningen.

Sysselsättning kan ske i form av allt från pension och skyddat arbete till ett vanligt lönearbete.
En koordinator arbetar med att utbildningsgarantin ska uppnås för de studerande. I processen deltar även lärarna, kuratorerna och studerandes nätverk dvs. föräldrar, socialarbetare, sysselsättningshandledare och FPA.

För att utbildningsgarantin ska lyckas är det viktigt att det finns en mottagande part t.ex. en arbetscentral, en arbetsplats, en arbetskonsulent eller en beviljad arbetsträning/arbetsprövning hos FPA/TE byrån.

"Varje person jag möter är en unik individ. Jag vill ge dem möjligheter till ett meningsfullt liv. Nu upplever jag att många är öppna för att komma ut i arbetslivet och jag hoppas att företagen tar emot dem i större utsträckning snart."

CARINA ENBERG
Arbetskonsulent i Ekenäs