Hoppa till innehåll

-

Lands­bygds­fö­re­ta­ga­re

Grundexamen inom lantbruksbranschen

Du som har intresse i lantbruk och djurskötsel och har tänkt arbeta inom lantbruket eller generationsväxla ett lantbruk. Detta är utbildningen för dig. Du får grundläggande kunskaper i växtproduktion, djurskötsel,  skogs- bruk och lantbruksekonomi.

Grundexamen ger en bred bas av de grundläggande färdigheter som behövs på ett lantbruk och du kan välja  en stor del av dina examendelar på basen av ditt intresseområde inom lantbruksbranschen. Möjligheter till fördjupade studier inom lantbruksteknologi och skötsel av produktionsdjur eller växtproduktion är möjliga. 

Studierna

Studierna utförs via läroavtal och är arbetsplatsförlagda, så arbetet och studierna går hand i hand.

Du arbetar med ditt eget företag eller företaget du är anställd vid och får input från Optima gällande studiedagar och handledning. Under studiernas gång har man en extern mentor att bolla idéer och funderingar med.

För att kunna studera via läroavtal behöver du ha en arbetsplats inom branschen med minst 25h arbete/ vecka. Efter avlagda yrkesprov erhåller den studerande ett examensbetyg. 

Innehåll

Utbildningen  omfattar 180 kompetenspoäng, tre obligatoriska examendelar och två till fyra valbara examensdelar, allt beroende på inriktning och val av examensdelar samt gemensamma examendelar.

Examensdelarna består av närstudiedagar, coaching i företaget, handledning , studiebesök, uppgifter och yrkesprov

Utöver modulerna erbjuder vi även:

  • Liv­räd­dan­de förstahjälpkurs
  • Arbets­sä­ker­hets­kurs

Utbildare: Optimas lantbrukslärare och  experter inom lantbruksbranschen
Plats: Optima, Lannäslund 1, 68600 Jakobstad

Utbildningen beräknas ta  2,5 år enligt individuell plan

Info och anmälan:

Maria Wirtanen
tfn 044 721 5333
maria.wirtanen@optimaedu.fi
Du kan även anmäla dig genom att fylla i dina uppgifter i denna länk. Efter det följer en kort intervju där vi kartlägger dina förutsättningar att studera och avlägga examen. 

Fortsatta studier

Den som avlagt en grundexamen har också möjlighet att fortsätta sina studier och öka sitt kunnande genom att avlägga en yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Utbildningen berättigar även till vidarestudier på högskola.