Hoppa till innehåll

-

Djur­skö­ta­re, sp — Upphör

Ing­en antag­ning efter 2023

Grun­dex­a­men / delar av grun­dex­a­men / betyg inom lantbruksbranschen

Optima, Åminnevägen 2 A, Nykarleby

Djurskötarutbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med djur. Du får jobba både med sällskapsdjur och produktionsdjur. Du lär dig de dagliga rutinerna med djur, som att sköta och utfodra dem och att hålla deras livsmiljö i gott skick. Du lär dig också att bygga och underhålla byggnader och att använda olika maskiner. Du får också studera bland annat modersmål, matematik, språk och kunnande om samhälle och arbetsliv.

På djurskötarutbildningen jobbar alla enligt egen förmåga och du får sådana utmaningar som passar dig. Utbildningen är övervägande praktisk och du kan studera på den nivå som är den rätta för just dig. Målen är yrkeskunskap, personlig mognad och sund självkänsla. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp. Undervisningen sker vid Optimas enhet i Nykarleby och vid Lannäslund i Jakobstad.
För att studera till djurskötare kan du inte ha djur- och dammallergier.
Studierna består av 180 kompetens- poäng, av vilka en del genomförs i form av utbildningsavtal på olika arbetsplatser. Perioderna av utbildningsavtal gör du i huvudsak på din egen hemort.
Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till.
Du avlägger grundexamen, delar av grundexamen eller får betyg inom lantbruksbranschen.

Efter stu­di­er­na

Då du är klar med dina studier, kan du arbeta med enklare djurskötararbeten.

Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid gällande arbete, tryggt boende och meningsfull fritid efter utbildningen. Genom att delar av utbildningen sker genom utbildningsavtal på olika arbetsplatser prövar vi fram lämpliga arbetsmöjligheter enligt dina förutsättningar inom fastighetsskötsel eller andra för dig lämpliga branscher. Genom denna helhetssyn vill vi erbjuda dig en god livskvalitet.

HELANDE HÄSTKRAFTER

"Att arbeta med djur är att utmana sina egna gränser. Djuren erbjuder helande hästkrafter."

Sussy Bro
Bubblans Ponnystall
Jakobstad

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi