Hoppa till innehåll

-

Roboxx — Robo­tik och indu­stri 4.0

  • Finan­siär: Mel­lers­ta Öster­bot­tens Förbund
  • Pro­jekt­tid: 1.9.2023–31.8.2026

Centria är huvudgenomförare av projektet och koordinator av det, Optima är delgenomförare. Projektet består av ett utvecklingsprojekt och en investeringsdel.

Inom ramen för Roboxx-projektet utvecklar Centria Yrkeshögskolan som expert på tillämpad forskning i samarbete med Optima som erbjuder sekundärutbildning samt samarbetsföretag inom tekniksektorn en samarbetsmodell som stöder utvecklingen av företagens affärsverksamhet både genom tillämpad forskning och genom sekundär yrkesutbildning i samarbete med teknikföretag.

Projektet kommer att öka kunskapen om robotteknik och industri 4.0-teknik samt bygga upp ett ekosystem för tillämpad forskning, utbildning och innovation.

Projektet resulterar i en miljö för utveckling, utbildning och service av teknologier inom robotteknik och Industri 4.0 som tillgodoser företagens kompetens- och utbildningsbehov samt information och konkreta referenslösningar för tillämpning av robotteknik och Industri 4.0-teknik i utvecklingen av företagens affärsverksamhet.

Roboxx är ett projekt som samfinansieras av Europeiska unionen och Mellersta Österbottens förbund och som genomförs gemensamt av Centria-yrkeshögskolan och Optima samkommun under tiden 1.9.2023-31.8.2026.

Kontaktperson:

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi