Hoppa till innehåll

-

Utbild­ning för arbetsplatshandledare

Känns det ibland svårt att veta vad din uppgift som arbetsplatshandledare är? Är yrkesproven svåra att bedöma?

Svar på de här frågorna och många fler får du i vår kostnadsfria tvådagarskurs, som vi erbjuder kontinuerligt under läsåret till handledare och bedömare.

Målgrupp: Du som handleder studerande på läroavtal eller utbildningsavtal (LiA).
Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
Kursavgift: Avgiftsfri

Anmälan: Senast 27.3.2024

Eller kontakta Ann-Louise Strengell, tfn 044-7215 227
e-post: ann-louise.strengell@optimaedu.fi

Följande tvådagarskurs är 4.4.2024 och 11.4.2024 kl. 8 - 12:00

Utbildningens innehåll:       

  • Hand­le­da­rens upp­gift och roll
  • Exa­mens­grun­der
  • Bedö­ma yrkesprov
  • Utbild­nings­av­tal och läroavtal
  • Utvär­de­ring av praktikperioden
  • Hur jag lär mig och andra
  • Att hand­le­da oli­ka studerande

Vid båda tillfällena ingår kaffe (kl. 9) och avslutas med lunch (kl. 11).