Hoppa till innehåll

-

Utbild­ning för arbetsplatshandledare

Yrkesutbildningen bygger idag på kompanjonskap i växelverkan mellan skola och arbetsliv. Därför erbjuder Optima under vårterminen kostnadsfri utbildning till handledare och bedömare på arbetsplatsen den första och tredje torsdagen i månaden klockan 14:00-16:15.

Under vårterminen 2021 ordnas den kostnadsfria utbildningen följande dagar: 4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 6.5, 20.5, 3.6 och 17.6. (du deltar i en av dem) Samtliga tillfällen genomförs på distans via Microsoft Teams, så en länk mailas till deltagarna efter att man anmält sig.

Utbildningens innehåll:       

  • Stu­de­ran­des per­son­li­ga utveck­lings­plan för kunnande
  • Exa­mens­grun­der och kompetens
  • Utbild­nings­av­tal och Läroavtal
  • Sam­ar­be­te sko­la och arbetsliv
  • Plan för yrkes­prov och bedömning

Optimas lärare kan även komma till arbetsplatsen och utbilda er (krävs att minst 5 personer deltar).

För anmälan och frågor, kontakta utvecklingspedagog Carina Nordman-Byskata:
E-post: carina.nordman-byskata@optimaedu.fi 
Tel: 044-7215202