Hoppa till innehåll

-

Utbild­ning för arbetsplatshandledare

Yrkesutbildningen bygger idag på kompanjonskap i växelverkan mellan skola och arbetsliv. Därför erbjuder Optima under vårterminen kostnadsfri utbildning till handledare och bedömare på arbetsplatsen den första och tredje torsdagen i månaden klockan 14:00-16:15. Höstens datum meddelas senare.

Utbildningens innehåll:       

  • Stu­de­ran­des per­son­li­ga utveck­lings­plan för kunnande
  • Exa­mens­grun­der och kompetens
  • Utbild­nings­av­tal och Läroavtal
  • Sam­ar­be­te sko­la och arbetsliv
  • Plan för yrkes­prov och bedömning

Optimas lärare kan även komma till arbetsplatsen och utbilda er (krävs att minst 5 personer deltar).

Kontakta utvecklingspedagog Carina Nordman-Byskata via mail:
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi eller tel: 044-7215202