Hoppa till innehåll

-

Ansök­nings­in­for­ma­tion

Hur söka till Optima?

Kontinuerlig ansökan till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen

Du kan nu även söka vill våra utbildningsprogram när som helst under året.

Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, Telma,  ValmaSp och grundexamina som ges som specialundervisning

Till den yrkesinriktade specialundervisningen kan du ansöka också ansöka när som helst under året.

Gemensam ansökan

Ansökningstider till utbildningar som inleds hösten 2021 via gemensam ansökan är följande:

  • Grund­läg­gan­de yrkes­ut­bild­ning­en  23.2–7.4.2021 (kl. 15:00).
  • Krä­van­de sär­skilt stöd (Yrkes­ut­bild­ning som spe­ci­al­un­der­vis­ning)  23.2–7.4.2021 (kl. 15:00)
  • Hand­le­dan­de utbild­ning, VAL­MA  23.2–7.4.2021(kl. 15:00).

Dessa studieplatser söker du via www.studieinfo.fi 

Certifikatkurser

Kontakta kurskoordinatorerna Leena Svenlin (044 7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi) och Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

Chaufförer

Kontakta kurskoordinator Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) och trafiklärare Stefan Koski (044 7215 249, stefan.koski@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO