Hoppa till innehåll

-

Mer­ko­nom

Grun­dex­a­men i affärsverksamhet

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Om du väljer att bli merkonom passar du in på väldigt många olika arbetsplatser. Egentligen överallt där man säljer och marknadsför olika produkter och tjänster och på alla typer av kontor. Arbetsfältet för merkonomer är brett tack vare kunnande både i företagsekonomi & ekonomiförvaltning och i kundservice & försäljning.  

Studierna består av två obligatoriska examensdelar i kundservice och arbete i en affärsmiljö. De valbara examensdelarna ger dig sedan möjlighet att fördjupa dig antingen i företagets ekonomiförvaltning eller i försäljning och marknadsföring. Efter studierna kan du jobba med kundservice, försäljning, marknadsföring, löneräkning och ekonomiförvaltning på olika arbetsplatser. I arbetsuppgifterna får du använda dig av din kommunikationsförmåga och jobba tillsammans med andra på en arbetsplats..

Kunnandet som du får i utbildningen, hjälper dig att utvecklas i arbetslivet och samhället.

Merkonomutbildningen ger också en bra bas för studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Du kan även avlägga merkonomexamen via flerformsstudier förutsatt att du har lämplig arbets- eller praktikplats. Mer info hittar du via denna länk.

Efter examen kan du bl.a. arbeta som

  • för­säl­ja­re
  • mark­nads­fö­ringsas­si­stent
  • kon­su­lent
  • bok­fö­ra­re
  • löne­räk­na­re
  • egen­fö­re­ta­ga­re

Du kan också studera vidare vid t.ex. yrkeshögskola eller specialisera dig via yrkes- eller specialyrkesexamen

Soci­a­la fär­dig­he­ter tar dig långt

"En bra grundutbildning ger dig förutsättningar att snabbt anpassa dig till nya arbetsuppgifter. Jag har själv gått merkonomutbildningen och senare utbildat mig vidare genom läroavtalsstudier. Utbildningens mångsidighet ger också en bra grund för att bli företagare och för vidarestudier. Oberoende av vilket jobb du får, är det bra om du är positiv, ärlig och intresserad av att lära dig nya saker. Pålitlighet är också en viktig egenskap eftersom du ofta hanterar pengar och ekonomisk information. Du kommer långt med att vara glad, öppen och utåtriktad."

AKI SALMINEN
Köpman, K-Market/K-Supermarket, Jakobstad

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Carola Sjöström
Mobil 044 7215 231
carola.sjostrom@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiesekreterare
Niklas Häggström
Mobil 044 7215 262
niklas.haggstrom@optimaedu.fi 

Kurator
Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi

Speciallärare
Anna Riska Ahlström
Mobil: 044 7215 284
anna.riskaahlstrom@optimaedu.fi