Hoppa till innehåll

-

Mer­ko­nom

Grun­dex­a­men i affärsverksamhet

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Om du väljer att bli merkonom passar du in på väldigt många olika arbetsplatser, egentligen överallt där man säljer och marknadsför något och på alla typer av kontor. Arbetsfältet för merkonomer är brett tack vare kunnande inom såväl ekonomi, juridik som samhällskunskap. Under studierna jobbar vi också mycket med informations- och kommunikationsteknik.

Merkonomutbildningen har tre obligatoriska examensdelar. De består av kundservice, resultatinriktad verksamhet och arbete i en arbetsgemenskap. De valbara examensdelarna ger möjligheter till inriktningar inom bl.a. kundorienterad affärsverksamhet, kommunikation och interaktion och ekonomiförvaltning.

Merkonomutbildningen ger en bra bas för studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Du kan även avlägga merkonomexamen via flerformsstudier förutsatt att du har lämplig arbets- eller praktikplats. Mer info hittar du via denna länk.

Efter examen kan du bl.a. arbeta som

  • för­säl­ja­re
  • mark­nads­fö­ringsas­si­stent
  • kon­su­lent
  • bok­fö­ra­re
  • löne­räk­na­re
  • egen­fö­re­ta­ga­re

Du kan också studera vidare vid t.ex. yrkeshögskola eller specialisera dig via yrkes- eller specialyrkesexamen

Soci­a­la fär­dig­he­ter tar dig långt

"En bra grundutbildning ger dig förutsättningar att snabbt anpassa dig till nya arbetsuppgifter. Jag har själv gått merkonomutbildningen och senare utbildat mig vidare genom läroavtalsstudier. Utbildningens mångsidighet ger också en bra grund för att bli företagare och för vidarestudier. Oberoende av vilket jobb du får, är det bra om du är positiv, ärlig och intresserad av att lära dig nya saker. Pålitlighet är också en viktig egenskap eftersom du ofta hanterar pengar och ekonomisk information. Du kommer långt med att vara glad, öppen och utåtriktad."

AKI SALMINEN
Köpman, K-Market/K-Supermarket, Jakobstad

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Carola Sjöström
Mobil 044 7215 231
carola.sjostrom@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiekoordinator
Daniela Ilk (Läroavtal)
Mobil 044 7215 417
daniela.ilk@optimaedu.fi

Studiesekreterare
Niklas Häggström
Mobil 044 7215 262
niklas.haggstrom@optimaedu.fi 

Speciallärare
Anna Riska Ahlström
Mobil: 044 7215 284
anna.riskaahlstrom@optimaedu.fi

Kurator
Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi