Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men och Specialyrkesexamen

Vill du upp­da­te­ra ditt kun­nan­de genom läroavtal?

Nedan finns länkar till Optimas yrkesexamina och specialyrkesexamina. Information om våra grundexamina hittar du här.

I en yrkesexamen visar du som studerande att du har sådan yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet, som är djupare än den som krävs för grundexamen eller för specifika arbetsuppgifter. En yrkesexamen omfattar 150 eller 120 kompetenspoäng. 

Om du väljer en specialyrkesexamen, visar du som studerande att du har sådan yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet, som är djupare än den som krävs för yrkesexamen eller innefattar mångprofessionellt kunnande. En specialyrkesexamen omfattar 180 kompetenspoäng

Den tid som går åt för att avlägga examen är beroende av din grundutbildning och ditt tidigare kunnande. En yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen ger behörighet för studier på yrkeshögskolor och universitet. 

Nedan hittar du aktuella utbildningar som arrangeras vid Optima i Jakobstad. 

  • Ansök kon­ti­nu­er­ligt
  • Ansök kon­ti­nu­er­ligt
  • Ta kon­takt vid intresse
  • Ta kon­takt vid intresse
  • Ta kon­takt vid intresse
  • Ta kon­takt vid intresse
  • Ansö­kan kon­ti­nu­er­ligt. Stu­di­estart årli­gen i februari.
  • Stu­di­estart årli­gen i september
  • Ta kon­takt vid intresse