Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men

På denna sida hittar du info om  Optimas yrkesexamina och specialyrkesexamina. Information om våra grundexamina hittar du via denna länk.

I en yrkesexamen visar du som studerande att du har sådan yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet, som är djupare än den som krävs för grundexamen eller för specifika arbetsuppgifter. En yrkesexamen omfattar 150 eller 120 kompetenspoäng. 

Om du väljer en specialyrkesexamen, visar du som studerande att du har sådan yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet, som är djupare än den som krävs för yrkesexamen eller innefattar mångprofessionellt kunnande. En specialyrkesexamen omfattar 180 kompetenspoäng. 

Den tid som går åt för att avlägga examen är beroende av din grundutbildning och ditt tidigare kunnande. En yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen ger behörighet för studier på yrkeshögskolor och universitet. 

Nedan hit­tar du aktu­el­la utbild­ning­ar som arran­ge­ras vid Opti­ma i Jakobstad. 

Vi har även möjlighet att erbjuda andra utbildningar. En sammanfattning av examina (listade enligt team) samt kontaktuppgifter hittar du via
denna länk

YRKESEXAMEN FÖR BAGARE

•  Nonstop

YRKESEXAMEN I FÖRETAGANDE

• Ta kontakt vid intresse

YRKESEXAMEN  INOM LANTBRUKSBRANSCHEN - DRIFTSLEDARE

• Ta kontakt vid intresse

YRKESEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN
- LANTBRUKSMASKINMONTÖR

•  Ta kontakt vid intresse

YRKESEXAMEN INOM TRANSPORTBRANSCHEN

•  Ansökan kontinuerligt. Studiestart årligen i februari.

YRKESEXAMEN I ARBETE SOM TEAMLEDARE 

• Studiestart årligen i september

YRKESEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET

• Ta kontakt vid intresse

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP

• Ta kontakt vid intresse