Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men för bagare

Utbildningen för dig som är verksam i branschen och vill ha en examen

En utbildning för dig som arbetar med degberedning, uppslagning, gräddning och förpackning av produkter i små bagerier där det tillverkas produkter från deg till färdig produkt. Yrket är kreativt och ditt verktyg är dina händer. Du skapar trendiga bakverk med underbara smaker av både sött och salt. 

Utbildningens innehåll och uppbyggnad:

Några av tyngdpunkterna i utbildningen är att planera sitt eget arbete med hänsyn till hållbar utveckling, rätt tidsplanering och god hantering av råvaror, ekonomiska och ergonomiska arbetssätt och tillverkning av specialdietsprodukter. Nationell tävlingsverksamhet och teamledarskolning kan bakas in i utbildningen.

Före utbildningen startar, kartlägger du och din examenshandledare dina kunskaper och gör upp en personlig studieplan, som baserar sig på examensgrunderna för yrkesexamen för bagare och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Utbildningen genomförs i huvudsak ute påen arbetsplats.

Utbildningen beräknas till 1,5 år. Närstudiedagarna som arrangeras på Optima behandlar de yrkeskompetenser som du inte har möjlighet att lära dig ute i arbetslivet och som du behöver för att utvecklas i ditt yrke. 

Vi erbjuder:

 • ett indi­vi­du­ellt studieprogram
 • hand­led­ning under hela examensprocessen
 • en mix av teo­re­tis­ka och prak­tis­ka studiedagar

Utbildningens innehåll:

Yrkesexamen för bagare består av två obligatoriska och två valbara examensdelar.

Obligatoriska examensdelar:

 • Till­verk­ning av matbröd
 • Till­verk­ning av kaffebröd

Valbara examensdelar, av vilka två ska väljas:

 • Till­verk­ning av färdigmatsprodukter
 • Natio­nell tävlingsverksamhet
 • Spe­ci­al­ar­be­te för bagargesäll
 • Att fun­ge­ra som arbetsplatshandledare
 • Exa­mens­del från yrkes­ex­a­men för företagare
 • Exa­mens­del från yrkes­ex­a­men för konditor

Praktisk information:

Start: Nonstop antagning

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris: För yrkes- och specialyrkesexamina uppbärs en avgift.

Info och anmälan

Kerstin Ström ger dig mera information om utbildningen. Tillsammans kan ni diskutera innehållet i närmare detalj för att säkerställa att utbildningen är lämplig utgående från dina behov.

Kerstin Ström, tfn 044-7215 307 eller kerstin.strom@optimaedu.fi