Hoppa till innehåll

-

Barn­le­da­re

Grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och handledning

En barnledare arbetar främst med med pedagogisk verksamhet, vård och omsorg inom småbarnspedagogiken och har hand om barnets helhetsmässiga välbefinnande. Barnledaren kan även arbeta med familjer och med barn i skolåldern. 

Utbildningen förverkligas via läroavtal, dvs. du har en arbetsplats och förverkliga studierna på arbetsplatsen, minst 25 h/vecka. Läroavtalet kombineras med närstudier och distansstudier vid Optima. 

När du inleder dina studier, identifieras ditt tidigare kunnande och dina erfarenheter. Tillsammans med din lärare görs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK), där vi utgår från examensgrunderna, ditt eget kunnande och de examensdelar du väljer. Ditt kunnande visas och bedöms på en arbetsplats genom att du avlägger yrkesprov. Läs mer om yrkesprov.

Du kan avlägga hela examen eller endast utvalda delar av den. Läs mera om examen.

Mera information och anmälan

Anmäl ditt intresse för utbildningen till carina.nordman-byskata@optimaedu.fi. Du kan även anmäla dig genom att fylla i dina uppgifter i här. Du blir kontaktad i början av augusti för en intervju, där vi kartlägger dina förutsättningar att studera och avlägga examen. Vid intervjun deltar Pia Norrbäck-Kackur som fungerar som lärare och sakkunnig inom branschen.

Utvecklingspedagog Carina Nordman-Byskata
tfn 044 7215 202
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi