Hoppa till innehåll

-

Barn­le­da­re

Grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och handledning

En barnledare arbetar främst med pedagogisk verksamhet, men deltar också i vård och omsorg av barnet inom småbarnspedagogiken. En barnledare beaktar tillsammans med övrig pedagogisk personal hur barnet utvecklas och lär sig och deltar i ansvaret för barnets helhetsmässiga välbefinnande. Barnledaren kan även arbeta med barnfamiljer och handleda barn i skolåldern.

Utbildningen förverkligas via läroavtal, vilket förutsätter att du har ett arbetsavtal om minst 25 h/vecka i medeltal. Läroavtalet bygger på att arbetsgivaren ställer sig positiv till att du kombinerar ditt arbete med studier vid Optima. Eftersom det mesta av lärandet sker på arbetsplatsen, har du rätt till handledning och bedömning av en (eller flera) kollega på din arbetsplats. Din lärprocess stöds och följs kontinuerligt upp av läraren vid Optima.

När du inleder dina studier, beaktas ditt tidigare kunnande och dina erfarenheter. Tillsammans med din lärare görs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK), där vi jämför kriterierna i examensgrunderna med vad du redan kan. Fyra examensdelar är obligatoriska och du väljer själv två examensdelar. Ditt kunnande visas och bedöms på din arbetsplats när du avlägger yrkesprov. Läs mer om yrkesprov.

Du kan avlägga hela examen eller välja att börja med delar av utbildningen. Läs mera om examen.

Mera infor­ma­tion och anmälan

Anmäl ditt intresse för utbildningen till carina.nordman-byskata@optimaedu.fi. Du kan även anmäla dig genom att fylla i dina uppgifter i här. Du blir kontaktad för en intervju, där vi kartlägger dina förutsättningar för att studera och samtidigt får du information om hur du kan avlägga examen.  Lärare Carina Nordman-Byskata

Lärare Carina Nordman-Byskata
tfn 044 7215 202
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi