Hoppa till innehåll

-

Stu­de­ran­de­kå­ren

I Optimas studerandekår ingår studeranderepresentanter från olika utbildningsområden. Syftet med studerandekåren är att främja studerandenas delaktighet, att se till att studerande har möjlighet att delta i utvecklingen av skolans verksamhet samt utveckla samarbetet mellan de studerande. I Optimas studerandekår ingår även tutorverksamhet.

Opti­mas stu­de­ran­de­kår 2021–22 (Träd­gårds­ga­tan och Lannäslund)

Ordförande:

Oscar Björklund (Ung19) Trädgårdsgatan

Viceordförande:

Robin Stenhäll (Ung19) Trädgårdsgatan

Övriga medlemmar:
Blomqvist Edvin, Bil 19
Enkvist Annie, M19A
Granholm Jennifer, Barn20
Granlund Emma, UnG20
Johansson Joel, UnG19
Kattilakoski Johanna, Barn20
Sandvik Adele, Kond20
Snellman Alice, UnG20
Södö Jenni, UnG19
Widjeskog Amanda, M20A
Widjeskog Natalie, UnG20
Åkerlund Jenny, Barn20
Åvist Linn, UnG20
Övermark Hannes, EAB19

Opti­mas stu­de­ran­de­kår i Nykarleby

I Nykarleby har Optima också en aktiv elevkår, som väljs varje år. De ordnar olika evenemang för att höja trivsel och gemenskap i skolan och samlar in pengar till t.ex. vår årliga skolresa, som de är med och planerar.