Hoppa till innehåll

-

Utrym­men för möten, semi­na­ri­er och föreläsningar

Behöver ni utrymmen till en konferens eller ett seminarium så kan vi erbjuda lämpliga utrymmen för de flesta tillställningar.
I utrymmena finns modern teknisk utrustning och tillgång till trådlöst internet. Alla utrymmen finns på Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad.

Ta med dig egen dator som du lätt kan koppla in till de skärmar som finns i respektive utrymme.

Kaffepauser med salt eller sött tilltugg finns i vårt stora Café och lunch
kan avnjutas i restaurang Yrkeskocken!

För mera information eller offertbegäran:

Chef för matproduktion och uthyrning
Åsa Anderssén-Tynkkynen
Mobil 044 7215 208
asa.anderssen-tynkkynen@optimaedu.fi

Are­nan

• Fest-/föreläsningsutrymme med sittplatser för 50 personer i trappan + möjlighet till utplacering av stolar.
• Utrustning: vid behov kan ljud och skärm bokas.

Are­nan

Kal­lan

• Sammanträdesrum med sittplatser för 20 personer.
• Utrustning: 80" skärm och videokonferensutrustning.

Kal­lan

Lop­pan

• Sammanträdesrum med sittplatser för 8 personer.
• 55" skärm och videokonferensutrustning

Lop­pan

Mässkär (sto­ra auditoriet)

• Auditorium med sittplatser för 224 personer.
• Utrustning: dataprojektor, dator, blädderblock, LAN, möjligheter till streaming av föreläsningar, trådlösa och fasta mikrofoner, möjligheter till simultantolkning som kan hyras från Kvarkenrådet.

Mässkär

Rönnskär

  • Sam­man­trä­des­rum med 12 per­so­ners stort mötesbord.
  • • Utrust­ning: 65″ skärm och videokonferensutrustning
Rönnskär

Sto­ra Infoteket

  • före­läs­nings­sal för 26 personer.
  • 65” skärm som du kan kopp­la till din lap­top , whiteboard.
Sto­ra infoteket

Stub­ben

• Sammanträdesrum med sittplatser för 12-14 personer
• Utrustning: 42'' skärm

Stub­ben

Väs­terö

• Föreläsningsutrymme med 50 platser + grupparbetsbord,
• Utrustning: 75" skärm med HDMI koppling , whiteboard

Väs­terö

Ådön

  • före­läs­nings­sal för 26 personer.
  • 65” skärm som du kan kopp­la till din lap­top, whiteboard.
Ådön

Gui­de-/tolk­ut­rust­ning

• Utrustning för guidning/ tolkning med 20 st trådlösa hörlurar samt guide/ tolkmikrofon.
• Pris: 200,00 e + moms / dag