Hoppa till innehåll

-

Opti­maPlus AB

Fr.o.m. 1.1.2017 erbjuder Optima korta kurser, certifikatkurser och CAP-dagar genom företaget OptimaPlus Ab. Bakgrunden till förändringen är en lagförändring. Gällande fria utbildningar som inte är examensbaserade, måste Optima vara jämbördig med privata företag.

Allt fungerar som tidigare och våra kunder kommer inte att märka någon skillnad. Det är bara logon som förändrats och intygen och certifikaten ges numera av bolaget OptimaPlus.

De som sköter verksamheten är kundansvariga Leena Svenlin och Kim Vikström. Till dem kan man precis som tidigare vända sig med önskemål som gäller korta kurser eller delta i färdigt planerade kurser.

Läs mera om OptimaPlus-kurserna.