Hoppa till innehåll

Kurser / Chaufförer

Fjörsta hjälp Ensiapu
02.09 & 03.09.2024 2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)
ADR styckegods
23.09 & 24.09 & 25.09.2024 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
17.02 & 18.02 & 19.02.2025 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
26.09 & 27.09.2024 ADR-tank grund­kurs
Chaufförutbildning
C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
29.08.2024 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
07.09.2024 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
CAP Arbetssäkerhet
19.08.2024 CAP-dag Kör- och vilotider
CAP Krankurs
21.08.2024 CAP-dag Kran­kurs
ADR
CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator
1 2