Hoppa till innehåll

Kurser / Chaufförer

Fjörsta hjälp Ensiapu
2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)
ADR styckegods
26.09 & 27.09 & 28.09.2022 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
23.02 & 24.02 & 25.02.2023 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
29.09 & 30.09.2022 ADR-tank grund­kurs
Chaufförutbildning
C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
21.09.2022 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Kör- och vilotider
CAP Krankurs
03.10.2022 CAP-dag Kran­kurs
ADR
CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator
1 2