Hoppa till innehåll

Kurser / Chaufförer

Fjörsta hjälp Ensiapu
03.02 & 11.02.2021 2 CAP-dagar FHJ 1 (16h) Webkurs
ADR styckegods
25.02.2021 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
22.02.2021 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
27.02.2021 ADR-tank grund­kurs
Chaufförutbildning
C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
24.02.2021 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
13.02.2021 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
CAP Arbetssäkerhet
18.05.2021 CAP-dag Kör- och vilotider
CAP Krankurs
19.02.2021 CAP-dag Kran­kurs
ADR
CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator
1 2