Hoppa till innehåll

Kurser / Chaufförer

Fjörsta hjälp Ensiapu
14.02 & 15.02.2023 2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)
ADR styckegods
23.02 & 24.02 & 25.02.2023 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
20.02 & 21.02 & 22.02.2023 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
28.09 & 29.09.2023 ADR-tank grund­kurs
Chaufförutbildning
21.11 & 28.11 & 30.11.2022 C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
07.02.2023 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
21.01.2023 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Kör- och vilotider
CAP Krankurs
16.02.2023 CAP-dag Kran­kurs
ADR
CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator
1 2