Hoppa till innehåll

Kurser / Chaufförer

Fjörsta hjälp Ensiapu
04.12 & 11.12.2023 2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)
ADR styckegods
25.09 & 26.09 & 27.09.2023 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
28.09 & 29.09.2023 ADR-tank grund­kurs
Chaufförutbildning
C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
26.09 & 27.09 & 13.12.2023 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
29.09.2023 CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
09.11.2023 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
CAP Arbetssäkerhet
29.11.2023 CAP-dag Kör- och vilotider
CAP Krankurs
02.10.2023 CAP-dag Kran­kurs
ADR
CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator
1 2