Hoppa till innehåll

Kurser / Chaufförer

ADR styckegods
CAP-dag Mått, vik­ter, kopp­lings­reg­ler och viktberäkning
Miljösäkerhet
01.12.2023 CAP-dag Mil­jö­sä­ker­het
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp + primärsläckning
Stresshantering
CAP-dag Stress­han­te­ring
ADR styckegods
CAP-dag Truck­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Väg­skydd 1
Chauf­för­s­ut­bild­ning, i sam­ar­be­te med NTM-cen­tra­len och TE-byrån:
Vattenhygienpass
Vat­ten­hy­gi­en­pass
Chaufförutbildning
Yrkes­ex­a­men inom transportbranschen
1 2