Hoppa till innehåll

Kurser / Chaufförer

ADR styckegods
CAP-dag Mått, vik­ter, kopp­lings­reg­ler och viktberäkning
Miljösäkerhet
19.11.2021 CAP-dag Mil­jö­sä­ker­het
Fjörsta hjälp Ensiapu
28.10.2021 CAP-dag Nöd förstahjälp
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp + primärsläckning
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Nya vägtrafiklagen
Stresshantering
CAP-dag Stress­han­te­ring
ADR styckegods
08.12.2021 CAP-dag Truck­sä­ker­het
Chaufförutbildning
Chauf­för­s­ut­bild­ning
Chauf­för­s­ut­bild­ning, i sam­ar­be­te med NTM-cen­tra­len och TE-byrån:
ADR kurs
25.10 & 28.10.2021 Väg­skydd 2
Vattenhygienpass
08.10.2021 Vat­ten­hy­gi­en­pass
1 2