Hoppa till innehåll

Kurser


Opti­maPlus Ledarskapsakademi
Fjörsta hjälp Ensiapu
04.12 & 11.12.2023 2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)
ADR styckegods
22.02 & 23.02 & 24.02.2024 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
19.02 & 20.02 & 21.02.2024 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
26.09 & 27.09.2024 ADR-tank grund­kurs
Aktu­el­la seminarier
Arbetssäkerhet
10.01.2024 Arbets­sä­ker­het
Arbetssäkerhet
26.01.2024 Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring av utbild­ar­be­hö­rig­het / TTK
Occupational Safety
11.01.2024 Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring, 4 h
Arbetssäkerhet
08.05.2024 Arbets­sä­ker­het för Teamledare
Chaufförutbildning
C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
1 2 3 5