Hoppa till innehåll

Kurser


Opti­maPlus Ledarskapsakademi
Fjörsta hjälp Ensiapu
29.05 & 05.06.2024 2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)
ADR styckegods
23.09 & 24.09 & 25.09.2024 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
17.02 & 18.02 & 19.02.2025 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
26.09 & 27.09.2024 ADR-tank grund­kurs
Aktu­el­la seminarier
Ben Bergman
22.05 & 29.05.2024 Använd­ning av AI som kontorsredskap
Arbetssäkerhet
24.04.2024 Arbets­sä­ker­het
Occupational Safety
Arbets­sä­ker­het — Uppdatering
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring av utbild­ar­be­hö­rig­het / TTK
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het för Teamledare
Chaufförutbildning
C‑körkort
1 2 3 5