Hoppa till innehåll

Kurser


1 — Ditt per­son­li­ga ledarskap
2 — Kom­mu­ni­ka­tion som mät­verk­tyg för ledare
Fjörsta hjälp Ensiapu
14.02 & 15.02.2023 2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)
3 — Förändringsledarskap
4 — Leda genom konflikt
5 — Stra­te­giskt ledarskap
6 — Indi­vi­du­ell- & Teamcoaching
A — Själv­le­dar­skap samt holis­tiskt välmående
ADR styckegods
23.02 & 24.02 & 25.02.2023 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
20.02 & 21.02 & 22.02.2023 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
28.09 & 29.09.2023 ADR-tank grund­kurs
Agilt – mer än bara IT!
1 2 3 5