Hoppa till innehåll

Kurser


Opti­maPlus Ledarskapsakademi
Fjörsta hjälp Ensiapu
04.12 & 11.12.2023 2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)
ADR styckegods
25.09 & 26.09 & 27.09.2023 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
28.09 & 29.09.2023 ADR-tank grund­kurs
Aktu­el­la seminarier
Arbetssäkerhet
26.10.2023 Arbets­sä­ker­het
Occupational Safety
31.10.2023 Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring, 4 h
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het för Teamledare
Chaufförutbildning
C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
26.09 & 27.09 & 13.12.2023 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
1 2 3 5