Hoppa till innehåll

Kurser


Fjörsta hjälp Ensiapu
2 CAP-dagar FHJ 1 (16h) Webkurs
ADR styckegods
20.09 & 21.09 & 22.09.2021 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
21.02 & 22.02 & 23.02.2022 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
23.09 & 24.09.2021 ADR-tank grund­kurs
Arbetssäkerhet
01.09.2021 Arbets­sä­ker­het
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het — utbildarutbildning
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het för förmän
Chaufförutbildning
02.08 & 03.08 & 04.08.2021 C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
27.09.2021 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
09.10.2021 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
1 2 3 4