Hoppa till innehåll

Kurser


Fjörsta hjälp Ensiapu
2 CAP-dagar FHJ 1 (16h) Webkurs
ADR styckegods
24.02 & 25.02 & 26.02.2022 ADR-kom­bi­ne­rad uppdatering
ADR styckegods
21.02 & 22.02 & 23.02.2022 ADR-styc­ke­gods grundkurs
ADR kurs
22.09 & 23.09.2022 ADR-tank grund­kurs
Arbetssäkerhet
02.11.2021 Arbets­sä­ker­het
Arbetssäkerhet
Arbets­sä­ker­het — utbildarutbildning
Arbetssäkerhet
23.11.2021 Arbets­sä­ker­het för förmän
Chaufförutbildning
C‑körkort
ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
27.11.2021 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
14.12.2021 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
1 2 3 4