Hoppa till innehåll

Opti­maPlus Ledarskapsakademi

Ledarskapsutbildningen som skapar märkbar förändring i företag.

Att vara ledare kanske kommer naturligt för en del, men långt ifrån alla känner sig fullärda när det kommer till att leda andra. Hur som helst behöver alla coaching och handledning för att kunna verka som inspirerande och förtroendeingivande ledare i arbetsvardagen.

Vi hjälper er att skräddarsy en ledarskapsutbildning som helt och hållet är anpassad utifrån ert företags och era medarbetares behov.

VARFÖR?

En kompetent och aktiv ledare skapar engagerade medarbetare och ser flera utvecklingsmöjligheter samtidigt som hen ger upphov till att arbetskulturen inverkar positivt på resultatet.

FÖRDELAR

Genom att skräddarsy ledarskapsakademin till ert företag kan ni bl.a:

 • Öka enga­ge­mang­et hos era anställda
 • Öka effek­ti­vi­te­ten
 • Ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för fun­ge­ran­de kommunikation
 • Höja väl­må­en­de på arbetsplatsen
 • Mins­ka på sjukfrånvaron

MERVÄRDE

Vi arbetar med certifierade coacher inom ledarskap som har många års erfarenhet av att leda utbildningar och coacha personer med individanpassat program, både online och IRL. Med motiverade medarbetare som växer och utvecklas expanderar även företaget.

INNEHÅLL

Ni anpassar ledarskapsakademin helt enligt era behov för att era ledare, chefer och teamledare samt medarbetare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

OptimaPlus ledarskapsakademi kan bestå av- och innehålla följande workshopsdelar:

 • Ledar­skap och ditt per­son­li­ga ledarskap
 • Distans- och hybridarbete
 • Grupp­dy­na­mik och teamutveckling
 • Före­tags­led­ning och strategier
 • Kom­mu­ni­ka­tion som mät­verk­tyg för ledare
 • För­änd­rings­le­dar­skap
 • Kon­flikt­han­te­ring och utma­nan­de medarbetarsamtal
 • Stra­te­giskt ledarskap
 • Agi­la arbets­me­to­der och coachan­de ledarskap
 • Coachan­de ledarskap

Vi erbjuder även inom ramen för Ledarskapsakademin en rad olika coachningar, både som individuell- och teamcoachingar. Man kan välja mellan coaching online genom moderna coachings plattformar men även traditionella coachingar. Våra coacher är licensierade och kvalitetssäkrade via ICF (International Coaching Federation https://coachingfederation.org/), de är även certifierade handledare inom en rad coachingsverktyg såsom EASI, SDI, Work Place Big Five med flera.

Att kombinera skräddarsydda workshops med coaching ger den bästa och mest effektiva kombinationen då ni vill förbättra samarbetet, kommunikationen och utveckla det gemensamma arbetet. 

Låter upplägget med OptimaPlus Ledarskapsakademi som ett intressant alternativ till just ert företag? Vill ni höra mera och få mera information om hur upplägget skulle skräddarsys just för er? Tveka inte i så fall, ta kontakt så ordnar vi ett möte och berättar mera!

Kaj Sandvik
kaj.sandvik@optimaedu.fi
044 7215 321