Hoppa till innehåll

CAP-dag Arbets­sä­ker­het

Kursarrangör: Optima, Trädgårdsgatan 30 68600 Jakobstad

Tidpunkt: 29.8.2024 kl. 08:00-16:00

Utbildare: John Forslund

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursprogram: arbetssäkerhet med inriktning på transport

  • kurs­öpp­ning
  • arbe­tar­skyd­dets bety­del­se och för­verk­li­gan­de i prak­ti­ken, en gemen­sam arbetsplats
  • före­byg­gan­de av olyc­kor och yrkessjukdomar
  • all­män­na anvis­ning­ar, säkerhetsregler
  • de främs­ta riskfaktorerna
  • för­be­re­dan­de för olyckshändelser
  • ten­ta­men

Målgrupp: Chaufförer som kör yrkesmässig trafik

Kursavgift: 142 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, kort, kaffe och lunch.

Registrerad som CAP-dag. 11 € tillkommer för registrering till Traficom.

Anmälan: Kim Vikström, tfn. 044 7215 254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

 ANMÄL DIG HÄR (länk)