Hoppa till innehåll

Kurser


CAP Arbetssäkerhet
18.05.2021 CAP-dag Kör- och vilotider
CAP Krankurs
CAP-dag Kran­kurs
ADR
CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator
ADR styckegods
CAP-dag Mått, vik­ter, kopp­lings­reg­ler och viktberäkning
Miljösäkerhet
CAP-dag Mil­jö­sä­ker­het
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp + primärsläckning
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Nya vägtrafiklagen
Stresshantering
CAP-dag Stress­han­te­ring
ADR styckegods
CAP-dag Truck­sä­ker­het
Chaufförutbildning
Chauf­för­s­ut­bild­ning
16.08.2021 Chauf­för­s­ut­bild­ning, till­sam­mans med TE-byrån
1 2 3 4