Hoppa till innehåll

Kurser


ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
12.03.2024 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
04.04.2024 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
CAP Arbetssäkerhet
04.03.2024 CAP-dag Kör- och vilotider
CAP Krankurs
CAP-dag Kran­kurs
ADR
16.05.2024 CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator
ADR styckegods
26.03.2024 CAP-dag Mått, vik­ter, kopp­lings­reg­ler och viktberäkning
Miljösäkerhet
CAP-dag Mil­jö­sä­ker­het
Fjörsta hjälp Ensiapu
22.04.2024 CAP-dag Nöd förstahjälp
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp + primärsläckning
Stresshantering
CAP-dag Stress­han­te­ring
1 2 3 4 5