Hoppa till innehåll

Kurser


ADR styckegods
CAP-dag ADR-under frigränserna
CAP Arbetssäkerhet
29.08.2024 CAP-dag Arbets­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Chauf­fö­rens välmående
CAP Arbetssäkerhet
07.09.2024 CAP-dag För­ut­se­en­de körning
CAP Arbetssäkerhet
19.08.2024 CAP-dag Kör- och vilotider
CAP Krankurs
21.08.2024 CAP-dag Kran­kurs
ADR
CAP-dag Last­ning och säk­ring av last med simulator
ADR styckegods
CAP-dag Mått, vik­ter, kopp­lings­reg­ler och viktberäkning
Miljösäkerhet
CAP-dag Mil­jö­sä­ker­het
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp
Stresshantering
CAP-dag Stress­han­te­ring
Fjörsta hjälp Ensiapu
05.09.2024 CAP-dag Trans­port föreskrifter
1 2 3 4 6