Hoppa till innehåll

Kurser


ADR styckegods
CAP-dag Mått, vik­ter, kopp­lings­reg­ler och viktberäkning
Miljösäkerhet
CAP-dag Mil­jö­sä­ker­het
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp
Fjörsta hjälp Ensiapu
CAP-dag Nöd förstahjälp + primärsläckning
Stresshantering
CAP-dag Stress­han­te­ring
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Trans­port­fö­re­skrif­ter
ADR styckegods
CAP-dag Truck­sä­ker­het
Chaufförutbildning
Chauf­för­s­ut­bild­ning
Chauf­för­s­ut­bild­ning, i sam­ar­be­te med NTM-cen­tra­len och TE-byrån:
Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don enligt SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
1 2 3 4 5