Hoppa till innehåll

Kurser


CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Väg­skydd 1
Chauf­för­s­ut­bild­ning, i sam­ar­be­te med NTM-cen­tra­len och TE-byrån:
05.12.2023 Di-Iso­cy­a­na­ter
Disco­ver the power of sustai­nab­le IT
Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don enligt SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
20.02.2024 Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
Fjörsta hjälp Ensiapu
06.02.2024 FHJ 1
Fjörsta hjälp Ensiapu
09.01.2024 Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
Grun­der­na i arbetarskyddet
Grund­ut­bild­ning för ord­nings­vak­ter, 40 h
1 2 3 4 5