Hoppa till innehåll

Kurser


ADR styckegods
CAP-dag Truck­sä­ker­het
CAP Arbetssäkerhet
CAP-dag Väg­skydd 1
26.08.2024 Chauf­för­s­ut­bild­ning, i sam­ar­be­te med NTM-cen­tra­len och TE-byrån:
Di-Iso­cy­a­na­ter
Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don / båtar enligt SFS 6002
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000
Elsäkerhet Sähköturvallisuus
26.09.2024 Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002
Fjörsta hjälp Ensiapu
17.09.2024 FHJ 1
Fjörsta hjälp Ensiapu
12.09.2024 Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
Fram­ti­den för byggnader?
Grun­der­na i arbetarskyddet
1 2 3 4 5 6