Hoppa till innehåll

Kurser


Grund­ut­bild­ning för ord­nings­vak­ter, 40 h
hållbarhet
Håll­bar­hetspo­li­cy – vad är det och hur gör man?
Säkerhet i heta arbeten
Hot Work Safe­ty Card Course
Hyd­rau­lik och Pneumatik
Hygienkompetenskurs
29.04.2024 Hygi­en­kom­pe­tens­test
Moder­na arbets­verk­tyg inom IT, för­sälj­ning och marknadsföring
Occupational Safety
Occu­pa­tio­nal Safe­ty Card
Arbetssäkerhet
Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Arbetssäkerhet
Fjörsta hjälp Ensiapu
Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Liv­räd­dan­de förs­ta hjälpen
Säkerhet i heta arbeten
Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Säker­hets­kurs i heta arbeten
Opti­maPlus Inspirationsföreläsningar
Opti­maPlus Medarbetarakademi
1 2 3 4 5