Hoppa till innehåll

Kurser


Fjörsta hjälp Ensiapu
17.01.2023 FHJ 1
Före väg­gen kom­mer emot – före­byg­ga över­be­last­ning och utbränd­het på arbetsplatsen
Fjörsta hjälp Ensiapu
10.01.2023 Förs­ta Hjälp — Livräddande
Fjörsta hjälp Ensiapu
Förs­ta hjäl­pen med elinriktning
12.12 & 16.12.2022 Grun­der­na i arbetarskyddet
Säkerhet i heta arbeten
Hot Work Safe­ty Card Course
Hygienkompetenskurs
12.12.2022 Hygi­en­kom­pe­tens­test
Occupational Safety
Occu­pa­tio­nal Safe­ty Card
Plaströrssvetsning
Plast­rörs­svets­ning
Säkerhet i heta arbeten
14.12.2022 Säker­hets­kurs i heta arbeten
Säker­hets­kurs i spän­nings­ar­be­ten för instal­la­tio­ner upp till 1000 V
Semi­na­ri­e­dag — Det nya arbets­li­vet är här!
1 2 3 4 5