Hoppa till innehåll

Kurser


hållbarhet
Håll­bar­hetspo­li­cy – vad är det och hur gör man?
Säkerhet i heta arbeten
Hot Work Safe­ty Card Course
24.01.2024 HR Stra­te­gy from an IT perspective
Hyd­rau­lik och Pneumatik
Hygienkompetenskurs
12.12.2023 Hygi­en­kom­pe­tens­test
Moder­na arbets­verk­tyg inom IT, för­sälj­ning och marknadsföring
Occupational Safety
Occu­pa­tio­nal Safe­ty Card
Arbetssäkerhet
18.01.2024 Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Arbetssäkerhet
Fjörsta hjälp Ensiapu
17.01.2024 Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Liv­räd­dan­de förs­ta hjälpen
Säkerhet i heta arbeten
01.02.2024 Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Säker­hets­kurs i heta arbeten
Opti­maPlus Inspirationsföreläsningar
Opti­maPlus Medarbetarakademi
1 2 3 4 5